Lidi Kievit benoemd tot voorzitter nieuw lokaal Kamper Kracht Fonds

Partnerbijdrages

KAMPEN - Tijdens de afscheidsreceptie van oud-wethouder Lidi Kievit heeft burgemeester Bort Koelewijn haar in zijn afscheidsspeech gevraagd eerste voorzitter te worden van het Kamper Kracht Fonds in oprichting. Dit nieuwe lokale fonds werd ter gelegenheid van het afscheid van Lidi Kievit gepresenteerd. Het Kamper Kracht Fonds gaat over het mogelijk maken van écht maatwerk; aanvullend op wat mensen zelf kunnen en op wat de lokale overheid kan. Het Kamper Kracht Fonds zocht nog een voorzitter en ziet in Lidi Kievit, als grondlegger van het Kamper Kompas, een betrokken en bevlogen kandidaat.Het Kamper Kracht Fonds is bedoeld om investeringen te kunnen doen in individuele probleemsituaties in huishoudens in Kampen, daar waar de eigen kracht van inwoners zelf en dat wat de lokale overheid kan, ontoereikend is. Doel van het fonds is bijvoorbeeld om met een slimme investering de eerste nood te verzachten, zodat de inwoner / het gezin zelf weer grip krijgt op de oplossingen die zij zelf kunnen realiseren. Onder leiding van Lidi Kievit, die het voorzitterschap aanvaardde, zal de stichting in oprichting verder inhoud geven aan het doel van het fonds en de statuten.Het Kamper KompasLidi Kievit heeft zich ? in de periode dat zij wethouder was ? ingespannen om een Kamper antwoord te vinden op de nieuwe taken zorg, jeugd en werk die vanaf 2015 door het Rijk aan gemeenten worden overgedragen. Dat is haar volgens de gemeente gelukt door vele instellingen én inwoners te betrekken bij die zoektocht. "Uiteindelijk heeft dat geleid tot de ontwikkeling van het Kamper Kompas: het nieuwe ondersteuningsmodel voor de gemeente Kampen. Onderscheidend in het Kamper Kompas is dat inwoners écht aan het roer staan, waarbij wordt uitgegaan van Kamper Kracht."Volgens de gemeente liep men bij de zoektocht naar verdere invulling en concretisering van het Kamper Kompastegen situaties aan waarin dat wat een inwoner zelf kan doen, en wat de (lokale) overheid kan doen, ontoereikend is. "Echt maatwerk vraagt in die gevallen om slimme investeringen in individuele huishoudens. Altijd om veel erger te voorkomen zowel voor het individuele gezin, als voor de gehele Kamper samenleving. Deze oplossing is nu gevonden in de oprichting van het ?Kamper Kracht Fonds'. Het is een fonds van inwoners, vóór inwoners, zonder overheidsbemoeienis en de daarbij behorende, soms knellende, regeltjes."Op dit moment is er een groep inwoners, vanuit hun betrokkenheid bij het Kamper Kompas, bereid om het Kamper Kracht Fonds daadwerkelijk van de grond te krijgen. Daarnaast stelt de organisatie Lokale Fondsen Nederland haar expertise op het gebied van het opstarten van lokale fondsen kosteloos ter beschikking (denk aan begeleiding en het opstellen van statuten). Ook stellen zijn hun netwerk beschikbaar, waarmee toegang tot vermogensfondsen makkelijker wordt.Lokale fondsen Nederland heeft zoveel vertrouwen in het Kamper Kracht Fonds, dat ze - vooruitlopend op hun congres op 5 juni een stimuleringsbedrag heeft toegezegd van 3.000 euro.