Eindelijk duidelijkheid over MFD Zalk

Partnerbijdrages

ZALK - Werkgroep Dorpshuis Zalk kan aan de slag. Donderdagavond ging de raad unaniem akkoord met het collegevoorstel om 660.000 euro te verstrekken voor de realisatie van het Multi Functioneel Dorpshuis (MFD) Zalk. Hiermee heeft Zalk na vele jaren eindelijk duidelijkheid. "Eindelijk kunnen we hier een klap op geven", aldus burgemeester Bort Koelewijn.Meer dan de 660.000 euro zat er niet in voor Zalk. Twee ingediende moties haalden het niet. Gemeente Belang Kampen (GBK) stelde voor om een lening te verstrekken tot een bedrag van maximaal 116.000 euro tegen een marktconforme rente. De ChristenUnie ging nog een stapje verder en kwam met het voorstel om voor een bedrag tot maximaal 116.000 euro garant te staan. "We denken dat het onverantwoord is om het bedrag te beperken tot 660.000 euro", aldus Jan Willem Schutte. Beide moties werden alleen gesteund door de eigen partijen. De overige fracties vinden 660.000 euro voldoende en verschillende raadsleden vinden ook dat de Zalker gemeenschap op deze manier wordt geprikkeld om met z'n allen de schouders eronder te zetten en de kosten binnen te perken te houden. Het geven van nog meer geld zou van negatieve invloed kunnen zijn op deze prikkel. Schutte deed nog een laatste wanhoopspoging. Hij had ontdekt dat Zalk een bedrag van 78.000 euro tekort komt op de begroting. Albert van Dam (CDA) had de begroting nog eens tegen het licht gehouden. Uit deze 'second opinion' kwam dat bedrag naar voren. De overige partijen waren hier niet gevoelig voor. "Ik ben bang dat de rekening later alsnog bij de gemeente komt, als er een eventueel tekort ontstaat", zei Schutte na afloop van de behandeling van het MFD Zalk. Marinus van Pijkeren van de Werkgroep Dorpshuis Zalk was na afloop blij dat er eindelijk duidelijkheid is. "Maar we hadden graag iets meer gehad. Of ik opgelucht ben? Natuurlijk. Dit hebben we in ieder geval binnen. De motie van de ChristenUnie vond ik sympathiek." Daarentegen was hij niet blij met de uitspraken van enkele raadsleden dat het verstrekken van nog meer geld een 'noodzakelijke prikkel' zou wegnemen. "Dat heeft me zeer gedaan. Dan krijg je het gevoel dat je niet als een volwassene wordt behandeld. We staan voor een enorme uitdaging. Bij wijze van spreken willen we morgen wel beginnen. Maar we moeten officieel nog op de bouwvergunning wachten." Zalk hoopt dat de verkoop van de Hoge Brink meer op gaat brengen dan de 250.000 euro die is begroot. De extra opbrengsten kan de werkgroep dan in de begroting stoppen. "Dan krijg je meer lucht", aldus Van Pijkeren. Zalk gaat de komende weken diverse acties uitzetten om geld in te zamelen. "Komende maandag beginnen we met de voorbereidingen. Vanaf volgende week gaan we bij de mensen langs", aldus Johan Boeve. Donderdag werd weer eens duidelijk dat er veel vertrouwen is in in de veerkracht en de creativiteit van de Zalker gemeenschap. Ook Van Dam, de man die de financiën nog eens onder de loep nam, is positief. "Het tekort zou 116.000 euro zijn. Ik kwam uit op een bedrag van 78.000 euro en ik ben ervan overtuigd dat er aan het einde van de streep het getal 0 staat." (door Gerard Meijeringh)