Raad maakt weg vrij voor Burgernet

· leestijd 1 minuut Partnerbijdrages

KAMPEN – Dat Kampen tot de laatste zes Nederlandse gemeenten behoort die niet zijn aangesloten op Burgernet is menig raadslid een doorn in het oog. Veiligheid moet prevelleren boven organisatorische kosten. Daarom heeft de gemeenteraad het college van b en w donderdag opgedragen om in de eerste maanden van 2014 te komen met een voorstel om deel te nemen aan Burgernet. De raad steunde unaniem de motie van de PvdA en GroenLinks. Ook burgemeester Bort Koelewijn erkent het effect van Burgernet. In circa tien procent van de gevallen draagt dit netwerk tussen burgers, gemeenten en politie -dat gebruikmaakt van telefoonverbindingen- bij aan de oplossing van een misdrijf. Zoals de ontvoering van iemand maar ook andere, minder zware, misdrijven. Desondanks raadde Koelewijn de raad af om de motie aan te nemen. Omdat enerzijds hij geen financiële middelen ziet en anderzijds de communicatie met social media een dermate grote vlucht neemt dat er misschien al snel een beter alternatief komt.Dat alternatief is er in de ogen van de raad op dit moment in elk geval niet. Manfred Haveman van de PvdA zei dat bijvoorbeeld Twitter vaak met de beste bedoelingen wordt gebruikt maar met de vele retweets, soms dagen later, voor veel verwarring kan zorgen. Raadslid Irma van der Sloot van GroenLinks vindt het argument dat de aansluiting op en de exploitatie van Burgernet kosten met zich meebrengt eenzijdig. “Dit is typisch een geval waarin de kosten voor de baat uit kunnen gaan. Met Burgernet kun je ook misdrijven als vandalisme helpen oplossen.” Jan Elhorst van Gemeente Belang Kampen (GBK) vraagt zich af of Kampen zich eigenlijk niet ‘een beetje zou moeten schamen’ dat het als een van de laatste Nederlandse gemeenten en de enige in de regio nog niet deelneemt aan Burgernet.