Stadsherstel is tegen sloop glasfabriek

Partnerbijdrages

 


KAMPEN - De Stichting Stadsherstel Kampen is het niet eens met het besluit van het Kamper college om de villa aan de Bovenhavenstraat te restaureren, maar de glasfabriek te slopen. Ze vragen het college om het besluit te heroverwegen.

Dit kan volgens de stichting door een van de ambtelijke adviezen alsnog over te nemen. Het gaat om het volgende advies. "In te stemmen met de uitvoering van een variantenstudie als voorbereiding op besluitvorming ten aanzien van volledig of gedeeltelijk handhaven van de panden Bovenhavenstraat 10 en 14 (glasfabriek en villa)"

De brief zelf is op de site van SSK in te lezen. Het college is vanwege de kerstvakantie niet voor commentaar bereikbaar.