Nieuw perspectief Rijkssubsidie Nieuwe Toren

· leestijd 1 minuut Partnerbijdrages

KAMPEN - Minister Plasterk wil praten met het Kamper gemeentebestuur over rijkssubsidie voor de Nieuwe Toren. Dit doet hij op aandringen van het Overijsselse Tweede Kamerlid Han ten Broeke. Ten Broeke beloofde wethouder Wieten twee weken geleden bij een werkbezoek aan Kampen, zich in te zetten voor de restauratie van de Nieuwe Toren.

Plasterk beloofde hierop inlichtingen in te winnen bij het gemeentebestuur van Kampen om te kijken hoe de zaak valt los te trekken. Dat gebeurde na een kamerdebat over de herziening van de monumentenwet. Ten Broeke stelde daarin letterlijk: "De kerktoren staat in de steigers omdat de gemeente Kampen een subsidieaanvraag bij de minister heeft ingediend om die toren te kunnen repareren. Dat is hard nodig. Het vervelende is alleen dat die Rijkssubsidie, die op zichzelf lijkt te kunnen worden toegekend, een ontbindende voorwaarde kent op het moment dat er sprake is van een noodsituatie waarin direct gerepareerd moet worden. Dat blijkt bij deze toren het geval. In de zogenaamde lantaarn van die toren - dat is het bovenste gedeelte waar de klokken hangen - heeft men ontdekt dat de pilaren aan directe vervanging toe zijn. Het gemeentebestuur heeft niet langer kunnen wachten en is met de reparatie begonnen. Dat betekent dat de ontbindende voorwaarde bij de subsidieaanvraag aan de orde is en dat deze aanvraag opnieuw moet worden ingediend. Ik vraag de minister om hier even naar te kijken, want dat lijkt mij werkelijk het paard achter de wagen spannen. Ik snap dat de gemeente heeft besloten om dit toch gewoon door te zetten. Ik verzoek de minister om hier toch naar te kijken, en de gemeenteraad erover in te lichten."


Naar aanleiding van zijn bezoek aan Kampen heeft Ten Broeke inmiddels ook een gesprek gehad met gedeputeerde Theo Rietkerk van Overijssel over de wens van glastuinbouwers tot uitbreiding van de Koekoekspolder. Gedeputeerde Staten wil deze uitbreiding niet toestaan, ter bescherming van de natuur in de aanliggende Mastenbroekerpolder. Volgens Ten Broeke is een duurzame inpassing van de uitbreiding goed mogelijk, maar Rietkerk trok de noodzaak van de uitbreidingsplannen van de Koekoekspolder in twijfel door kort te antwoorden: "De glastuinbouwers hebben tot nu toe nog geen enkel extra kavel weggezet."