Kennis delen en halen tijdens de Week van de ondernemer

Partnerbijdrages

KAMPEN - De ondernemer staat centraal in de gemeente Kampen van 3 tot en met 7 februari. "De economie trekt weer aan en de gemeente wil samen met ondernemers werken aan een economisch sterke positie in de toekomst", aldus de gemeente. Tijdens de week van de ondernemer gaat Pieter Treep (wethouder Economie) op bezoek bij en in gesprek met zoveel mogelijk ondernemers uit verschillende branches.Bij diverse programmaonderdelen zijn ook andere collegeleden aanwezig. Wethouder Treep probeert in deze week minstens vijfentwintig werkbezoeken af te leggen en wil meer dan 150 ondernemers spreken. Pieter Treep: “Tijdens talloze pizzabijeenkomsten en werkbezoeken in de afgelopen jaren hebben we al veel informatie van ondernemers gekregen, die we kunnen gebruiken voor het economisch beleid in Kampen en in de Regio Zwolle. Deze week willen we de Kamper ondernemers uitdagen ons input te geven voor de nieuwe nota economie, die in 2014 geschreven wordt.”AmbitiesIn de nieuwe nota wordt beschreven wat de ambities en plannen op economisch gebied zijn voor de komende jaren. Via de Week van de ondernemer krijgt de gemeente nog meer informatie dan nu over wat er leeft onder ondernemers en hoe de gemeente daarop kan inspelen met haar toekomstig economisch beleid."Nu de economie weer aantrekt is het goed om na een periode van (relatieve) somberheid samen met onze ondernemers te kijken naar een sterk economisch perspectief", aldus de gemeente. "Ook dat is een belangrijke doelstelling voor de Week van de ondernemer. Vanuit de Kamper ondernemerswereld is positief gereageerd op deze Week van de Ondernemer."Thema'sIn de week van de ondernemer staan de volgende bijeenkomsten op het programma: werkbezoek marktkooplieden binnenstad (thema: toekomst maandagmarkt); bijeenkomst met de voorzitters van de ondernemersverenigingen (thema: economisch beleid gemeente Kampen); werkbezoek detailhandel binnenstad (thema: winkelleegstand); werkbezoek college aan een individuele ondernemer (thema: innovatie); bijeenkomst over vrijetijdseconomie (thema: arrangementen in de regio); bijeenkomst met ondernemers Markeresplein (thema: toekomst kernwinkelgebied IJsselmuiden); werkbezoek bedrijventerrein Spoorlanden en Zendijk (thema: herstructurering en uitbreiding Spoorlanden en perifere detailhandel); bijeenkomst over creatieve industrie (thema: versterking creatieve industrie); werkbezoek tuinders Koekoekspolder (thema: toekomst glastuinbouw); seminar ‘Heeft boeren in Kampen nog toekomst’ (thema: schaalvergroting); werkbezoek Haatland (thema: revitalisering); seminar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (thema: sociaal akkoord Regio Zwolle); werkbezoek van CDA-Tweede Kamerlid Agnes Mulder (woordvoerder Economie) aan Kampen (thema: vervoer over water, watergebonden bedrijvigheid, IJsselmeeralliantie).Voorafgaand aan de Week van de ondernemer wordt op 30 januari het eerste tuinbouwcafé in Kampen georganiseerd. Als afsluiting van de Week van de ondernemer ontvangt Kampen op 9 februari samen met Zwolle en Meppel de havengebonden bedrijven uit de Regio Zwolle en uit Amsterdam. Dat gebeurt in het IJsseldeltastadion voorafgaand aan de wedstrijd PEC Zwolle – Ajax. Hier zal gesproken worden over de ontwikkelingen van de Regio Zwolle met betrekking tot de watergebonden industrie en het vervoer over water.