Afbeelding

Waterzuivering Kampen heeft last van illegale lozer

· leestijd 1 minuut Partnerbijdrages

KAMPEN - De rioolwaterzuivering (rwzi) aan de Oslokade krijgt sinds kort extra veel vuil water te verwerken. Hierdoor is er meer vuil te verwerken dan de hoeveelheid waarop de installatie ingericht is. Een zoektocht naar de vervuiler wordt ingesteld.Medewerkers denken dat de oorzaak ligt in illegale lozingen door een bedrijf ergens in de omgeving. Waterschap gaat bij een aantal bedrijven extra watermonsters nemen met als doel om de vervuiler op te sporen. Door de extra aanvoer is de biologische belasting op de rwzi toegenomen met veel meer slibaangroei tot gevolg. Dit kan leiden tot een verslechtering van de kwaliteit van het gezuiverde water dat op de IJssel wordt geloosd.40.000 euro kostenOm de vinger goed aan de pols te houden is meer inzet nodig van personeel en voor extra transport van slib. Dit brengt extra kosten met zich mee, die nu al zijn opgelopen tot 40.000 euro. Deze kosten wil het waterschap verhalen op de vervuiler.Ook bestaat het risico dat het gezuiverde afvalwater niet meer voldoet aan de eisen, gesteld door Rijkswaterstaat voor lozing op de IJssel. Dit is nadelig voor het watermilieu. Het waterschap roept dan ook de veroorzaker van de extra vervuiling nadrukkelijk op om lozing op het riool direct te stoppen.Op de rwzi Kampen wordt al het afvalwater van bedrijven en inwoners uit de gemeente Kampen gezuiverd. Al dit water komt via de gemeentelijke riolering op de rwzi terecht en na zuivering wordt het schone water geloosd op de IJssel.In een rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt het afvalwater uit riolen gezuiverd voordat het in oppervlaktewater komt. Het inkomende vuile water, het influent, wordt in de installatie in een aantal stappen gezuiverd.De zuiveringsinstallatie. Foto: Aangeleverd.