Weever: desnoods voorfinancieren

· leestijd 1 minuut Partnerbijdrages

KAMPEN - VVD'er Bert Weever opperde het al eerder: het als gemeente voorfinancieren van de restauratie van Rijksmonumenten. Op die manier kun je monumenten die om directe aanpak vragen toch meteen restaureren en voorkom je dat je op termijn ook nog eens betaalt voor gestegen bouwkosten.

Weever breekt er andermaal een lans voor. Want de Nieuwe Toren mag dan met een gelukje alsnog in aanmerking komen voor subsidie, de Bovenkerk en de Buitenkerk zijn straks aan de beurt.

"Voorop gesteld, ik vind dat de restauratie van Rijksmonumenten ook een verantwoordelijkheid is van het rijk", stelt de VVD'er, die dan ook hoogst verbaasd was dat de subsidie aanvankelijk niet werd toegekend. Maar besturen is vooruitzien en daarom wil hij lobbyen om zo'n voorfinancieringsregeling mogelijk te maken.

"Nu is het zo dat op jaarbasis wordt gekeken of een subsidie wordt toegekend of niet. Maar het kan bijvoorbeeld zijn dat er in 2009 geen rijksgeld is maar een jaar later wel. Dan moet het mogelijk zijn om het geld voor te schieten.     

De VVD bracht in haar verkiezingsprogramma het onderhoud van monumenten ook al onder de aandacht en is bereid desnoods de onroerende-zaakbelasting te verhogen ten bate van de monumenten. Kampen heeft nu eenmaal bijzonder veel monumenten. Om die reden zou de stad, net als andere Hanze- of cultuursteden wellicht een bijzondere status verdienen.

Hij wil de politiek in Den Haag daar van overtuigen. "Onbekend maakt onbemind. Je moet de mensen hier naartoe halen om ze er van te overtuigen", meent Weever. Ook Cor Adema van het CDA voelt voor een voorfinancieringsregeling.