Afbeelding

Stads Winkel Kampen helpt ondernemers

· leestijd 3 minuten Partnerbijdrages

(door Alex de Jong)KAMPEN - Ze zijn een doorn in het oog: leegstaande winkelpanden in de Kamper binnenstad. Zodoende ontwikkelde de Ondernemersvereniging Kampen (OVK) samen met de Gemeente Kampen, plannen om de lokale binnenstad nog aantrekkelijker voor consumenten, bezoekers, toeristen en ondernemers te maken.De plannen, samengebald in ‘Kampen opent Poorten’ moet van de stad een ‘winkelbelevenis’ maken. Een groeiend koperspubliek, meer euro’s voor de plaatselijke middenstand en horeca, én de hoge leegstand van panden wordt gekeerd. Zie hier in notendop wat de plannen moeten bewerkstelligen. ‘Funshopping’ tegenover ‘runshopping’.‘Funshopping’‘Kampen heeft een grote diversiteit aan winkels’, aldus betrokkene van het eerste uur Arjen Hendriks van Human Benefits. ‘De grootste diversiteit van de gehele provincie, zo blijkt zelfs uit een provinciaal onderzoek. Daarentegen kampt de stad met een hoger percentage leegstand (13 procent) tegenover het provinciale gemiddelde van 11 procent.’ Tijd om het tij te keren en om met initiatieven te komen die zoden aan de dijk zetten, vindt Hendriks. Het toverwoord is ‘funshopping’. ‘Winkelen moet een belevenis worden. Een functie die we nog verder kunnen uitbouwen.’ Met volop kansen voor de lokale, bestaande en nieuwe ondernemers.De provincie Overijssel heeft, na Limburg, als tweede provincie in het land ernstig te kampen met leegstand van winkelpanden. Voor het bestrijden hiervan was een provinciale subsidie beschikbaar. Kampen heeft, via de OVK, plannen ingediend die inmiddels met een subsidie zijn gehonoreerd. De OVK heeft dit bedrag zelf nog eens verdubbeld. ‘Wat we in Kampen opzetten is uniek voor de provincie, misschien wel uniek voor het hele land. Ons draaiboek zal een blauwdruk vormen voor andere gemeenten in ons land.’ Het plan om Kampen (nog) beter op de kaart te zetten bestaat uit vier werkgroepen: de Digitale stad Kampen, de Leuke Lange Zaterdag, Innovatieve Ideeën en een Promotiewinkel. Ieder ingevuld door betrokken ondernemers uit de binnenstad.Digitale stadOp 5 juli werd de website kampen.nl gelanceerd, een plek voor iedereen die iets over Kampen wil weten. Vanuit de landingspagina kan de bezoeker zowel naar de gemeentelijke info over Kampen, als naar informatie over de binnenstad en het winkelaanbod van de stad. ‘Op deze site zal continu kenbaar worden gemaakt wat er zoal in Kampen te doen is. Ook willen we via deze site ondernemers en hun winkel zichtbaar maken.’ Kampen.nl zal gemakkelijk via de mobiele telefoon of tablet te raadplegen zijn. Daarnaast werd een concept ontwikkeld om enkele zaterdagen per jaar de winkels langer open te houden en consumenten met een speciaal thema naar de stad te lokken. Op 30 augustus a.s. vindt zodoende de eerste Leuke Lange Zaterdag - met muziekthema - plaats. Verder wil men de leegstand onder andere bestrijden met ‘interessante winkelmomenten’. ‘We hebben hiervoor het shop-into-shop bedacht,’ vertelt Arjen Hendriks. ‘We willen meerdere webshops een fysieke locatie geven om zo hun producten te tonen en te verkopen. Met een combinatie van off-line en online willen we het funshoppen inzetten en zo de belevingssfeer van het winkelen in Kampen verder vergroten.’Stads Winkel KampenEen op 30 augustus te openen Promotiewinkel aan de Oudestraat 116, omgedoopt tot ‘Stads Winkel Kampen’, moet een plaats worden waar geïnteresseerde ondernemers alle relevante informatie ontvangen over wat noodzakelijk is om in de binnenstad van Kampen een onderneming te vestigen: vergunningen, contracten met verhuurders, aanbod van zakelijk vastgoed in de binnenstad, koopstromen-onderzoek naar besteding van euro’s in de binnenstad, de samenstelling van bezoekers in de plaatselijke binnenstad…. ‘Het moet een plaats worden waar bestaande en nieuwe ondernemers terecht kunnen met vragen over het ondernemen in de binnenstad,’ aldus Hendriks. ‘Hier wordt alle relevante info gebundeld en aangeboden.’‘De Stads Winkel is een concept dat door de ondernemers wordt getrokken en waar diverse partijen bij aanhaken. Samenwerken is essentieel en levert meerwaarde op. Niet alleen voor de inwoners en ondernemers, maar ook voor de participerende partijen,’ weet Hendriks. Zo wordt samengewerkt met de gemeente en provincie. De gemeente Kampen zal er haar Kavelwinkel vestigen en zo aandacht schenken aan de bouwkavels die er in Kampen zijn, waar de Provincie en Rijkswaterstaat hun project ‘Ruimte voor de rivier IJsseldelta’ centraal stellen. ‘Hier ligt de focus op drie onderdelen: zomerbedverlaging en verbetering van vijf uiterwaarden, realisatie van het Reevediep met de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid, en lichting en conservering van de IJsselkogge.’ In de Stads winkel komt een kleine tentoonstelling over dit project, dat medio 2015 fysiek van start gaat. Medewerkers van het project, die nu nog in Zwolle gehuisvest zijn, zullen in de Stads Winkel een plek krijgen. Ook medewerkers van gemeente zullen er een plekje vinden om zo direct vragen te kunnen beantwoorden. Ook zal er een vergader- en presentatieruimte komen, waar lokale ondernemers hun personeel kunnen laten trainen of bijpraten over ontwikkelingen. ‘Zo zijn er ondernemers die graag hun personeel willen bijscholen in de bestaande mythen en legenden van de stad, zodat ze de toerist kunnen vertellen waarom er in onze stad bijvoorbeeld een koe aan de toren hangt… Kortom een winkel van de stad voor de stad.’Foto: Erik Pieck. Arjen Hendriks voor de Koornmarktspoort die als als logo fungeert voor Kampen opent Poorten.