GroenLinks Kampen blij met rem op intensieve veehouderij

Partnerbijdrages

KAMPEN - De fractie van GroenLinks Kampen zal in de raadsvergadering met volle tevredenheid instemmen met de Nota van Uitgangspunten Buitengebied-Zuid. "Helemaal in overeenstemming met het Coalitieakkoord Kampen 2010-2014 houdt het College van B&W Kampen zich aan het eigen Collegeprogramma, dat op blz 9 onder het kopje “Afspraken” stelt: 'Aan nieuwe vestigingen van intensieve veehouderij wordt geen medewerking verleend'", aldus GroenLinks."Daarnaast heeft de gemeente de bewoners in het gebied serieus betrokken en geraadpleegd bij de planvorming en de invulling van deze Nota van Uitgangspunten. In de voorbereidende commissievergadering leek het er even op dat SGP en GBK een amendement zouden gaan indienen om intensieve veehouderij toch toe te gaan staan als zogenaamde “nevenvestiging”. Dat zou het College in verlegenheid kunnen brengen omdat het op het standpunt staat dat intensieve veehouderij in elk geval niet mag groeien in de gemeente Kampen." Intensieve veehouderij betekent in de praktijk veehouderij, waarbij dieren niet buiten kunnen lopen, maar alleen in stallen kunnen leven tot ze groot genoeg zijn voor de slacht. Het gaat dus om een dieronvriendelijke en vervuilende manier van dieren houden. GroenLinks pleit er al jaren voor om daar met behulp van wetgeving een einde aan te maken en is dan ook blij dat het College van B&W zich daar in het Coalitieprogramma en deze Nota Uitgangspunten Buitengebied–Zuid."