'Oplossing voor speeltuinen Ganzebloem en Kattedoorn'

Partnerbijdrages

KAMPEN -  Actiecomite Speeltuin Kattedoorn is blij dat de strijd niet voor niets gestreden is en dat de gemeente bereid is om tot een eerlijke oplossing te komen voor de hele wijk en beide speeltuinen. Alhoewel ze nog niet over alle informatie beschikt is volgens het comite wel duidelijk dat er een oplossing voor de 'Ganzebloemspeeltuin' is in de vorm van een gelijkwaardig toestel en dat de Kattedoorn 'hun' toestel kan behouden. "Dat betekent dus behoud van de twee speelplekken in de wijk." 

Acties voeren

"Na weken strijden door actie te voeren, zoveel mogelijk informatie in te winnen en onze rechten uit te zoeken (met hulp van de SP), zoveel mogelijk bekendheid te geven aan de onzinnige en oneerlijke beslissing van de gemeente om het toestel te verplaatsen, is er nu een eind in het zicht", zo schrijft actiecomite Speeltuin Kattedoorn. "We zijn erg blij dat niet alles voor niks is geweest en dat er uiteindelijk dus wel naar ons geluisterd is! We krijgen waar we voor gestreden hebben en hopen ook dat we hiermee bereikt hebben dat de gemeente geleerd heeft van de slechte communicatie naar de bewoners toe en dat dit vanaf nu zal verbeteren."

De afgelopen periode is er heel wat commotie ontstaan nadat bewoners van de Kattedoorn, Ganzebloem en Rolklaver per brief werd meegedeeld dat de gemeentelijke speelplek zou worden opgeheven. Bewoners kwamen in actie en op 3 november werd door de gemeente tijdens de wijkplatformbijeenkomst Flevowijk-Cellesbroek-Middenwetering  itvoering gesproken over de speelplek. Na intern overleg was de gemeente tot het standpunt gekomen dat de speeltuin Ganzebloem blijft bestaan, maar het afgekeurde speeltoestel moest worden weggehaald. Het grote speeltoestel van de speelplek Kattedoorn zou verplaatst moeten worden naar de speelplek Ganzebloem. De speelplek Ganzebloem zou daardoor de voorziening worden waar alle oudere kinderen uit de buurt kunnen spelen. Het gevolg zou dan zijn dat de speelplek Kattedoorn bleef bestaan met de resterende speeltoestellen die zijn bedoeld voor kleine kinderen uit de directe omgeving.  Op de vrijkomende ruimte in Kattedoorn zouden nieuwe groenvoorzieningen komen. Bewoners in de omgeving van speeltuin Kattedoorn waren zeer ontevreden over deze uitkomst en kwamen in verzet.