Afbeelding

Ondernemers verdeeld over reclamebelasting

Partnerbijdrages

KAMPEN - Ruim honderd ondernemers verzamelden zich maandagavond op het Kamper gemeentehuis om te luisteren naar een toelichting op de reclamebelasting die de Ondernemers Vereniging Kampen (OVK) en de gemeente graag doorvoeren. De ondernemers kregen ook de kans hun mening te laten horen en ze waren het duidelijk niet met elkaar eens. De discussie laaide af en toe hoog op.De OVK en gemeente willen een verplichte reclamebelasting doorvoeren die per 1 mei de vrijwillige bijdrage aan de OVK en STECK vervangt. Alle ondernemers in de binnenstad moeten dan geld inleggen in een pot die gebruikt wordt om gezamenlijke initiatieven te financieren.De OVK vindt dat iedereen moet bijdragen aan de pot. Nu zijn er ondernemers die niets bijdragen. Dat is volgens de OVK een oneerlijke en ongewenste situatie. Zo zijn er wat grote winkelketens die nooit iets bijdragen.Aan de andere kant zijn er ook ondernemers in de binnenstad die vinden dat zij niet profiteren van de door OVK en STECK georganiseerde initiatieven. Een evenement als de Kamper Ui(t)dag bijvoorbeeld levert hen niets op omdat ze in een totaal ander segment opereren, of omdat de activiteit zelfs concurreert met het door hen gebodene. Zij willen niet meebetalen en kunnen daar op dit moment nog voor kiezen.AnimoDe animo voor de belasting leek onder de op de informatieavond aanwezige ondernemers uit de binnenstad het grootst. Zij merkten op dat het centrum wel weer eens op de kaart gezet mocht worden. De industriële ondernemers waren echter behoorlijk verdeeld.De OVK en gemeente gebruiken de avond om het draagvlak onder de ondernemers te peilen en zo de raad te beïnvloeden. Uiteindelijk is het de gemeenteraad zelf die bepaalt of de reclamebelasting er gaat komen. Op basis van de verdeelde reacties van maandagavond lijkt dit nog een moeilijke klus.CentrumzoneDe reclamebelasting moet uiteindelijk voor de hele gemeente gaan gelden, maar de OVK heeft maandagavond voorgesteld om eerst te komen tot een zogenaamde centrumzone waarbinnen iedere ondernemer op basis van de WOZ-waarde van het pand reclamebelasting moet betalen. De belasting begint bij 250 euro en heeft een maximum van 500 euro. Daartussen in komt er per iedere 1000 euro WOZ 0,65 cent bij. Volgens de OVK is dit een eerlijk referentiekader omdat de waarde onafhankelijk wordt vastgesteld en dat in deze waarde ook de aspecten van vloeroppervlakte en de ligging van het pand tot uitdrukking gebracht wordt.Bepaalde instellingen zoals kerken en sociale, maatschappelijke en culturele instellingen hoeven wat de OVK betreft geen belasting bij te dragen.De reclamebelasting wordt geïnd door de gemeente, maar wordt vervolgens in het ondernemersfonds gestort. De ondernemers bepalen uiteindelijk wat er met dit geld gebeurt. Geld dat aan het einde van het jaar niet opgemaakt is, blijft van de ondernemers.(door Nick de Vries)