Raad kiest voor smalle tunnel

· leestijd 1 minuut Partnerbijdrages

KAMPEN - Een meerderheid van de Kamper gemeenteraad heeft donderdag tijdens een raadsvergadering alsnog gekozen voor de variant van een smalle tunnel onder de Hanzelijn en de toekomstige A50. De onderdoorgang, die straks als ontsluitingstunnel het te realiseren station Zuid en het buitengebied met elkaar verbindt, kost zo'n vijf miljoen euro. Dit terwijl voor een brede tunnel circa vijftien miljoen op tafel zou moeten komen.

Dit was voor meerdere fracties een van de redenen om middels een motie toch te kiezen voor de smalle tunnel, zoals in de perspectiefnota wordt voorgesteld. Eerder dit jaar werd er juist een motie aangenomen om in te zetten op een brede variant. Ook tijdens een eerdere commissievergadering was de teneur nog om te kiezen voor de brede variant.

Albert Holtland van Gemeente Belang refereerde hieraan tijdens de raadsvergadering. Hij verbaasde zich er over dat sommige andere fracties zich zo makkelijk lieten ompraten door wethouder Bert Boerman en geen kritische kanttekeningen plaatsten bij het bedrag van vijftien miljoen dat bovendien al bekend was.

Dat vond ook VVD'er Bert Weever. "Er wordt een bedrag genoemd van vijftien miljoen euro, maar ik denk dat het voor de helft kan." Boerman zei in reactie daarop dat de gemeente heeft gekeken naar een soortgelijke tunnel qua lengte en bouw. Die is er in Amersfoort, een tunnel die in 2005 werd aangelegd voor dertien miljoen euro. "Als je dat extrapoleert naar de situatie van nu, denk ik dat vijftien miljoen nog aan de voorzichtige kant is."

Ruud Töller van Lijst Töller liet weten geld aanmerkelijk minder belangrijk te vinden dan sociale veiligheid. Volgens hem is een smalle tunnel minder veilig -''je kunt als vrouw geen kant op als er wat gebeurt''- en een brede tunnel biedt als voordeel dat bijvoorbeeld hulpdiensten er door kunnen."

Andere fracties brachten in dat die diensten eveneens van andere routes gebruik kunnen maken. Bovendien komt een brede tunnel ook dieper te liggen waarmee het juist onoverzichtelijker wordt. Een ander argument dat werd ingebracht was niet de breedte maar de lengte van een tunnel van invloed is op de sociale veiligheid van de tunnel, zo zou blijken uit bevindingen van de politie. Holtland had daarentegen van de politie begrepen dat de breedte er wel degelijk toe doet.