Deze bijdrage is geschreven door Erik Schilder van de ChristenUnie-fractie.
Deze bijdrage is geschreven door Erik Schilder van de ChristenUnie-fractie.

Raadspraat ChristenUnie: Help we houden geld ‘over’!

· leestijd 1 minuut Politiek

We houden 21,4 miljoen over. Dat kan toch niet! Dit leek wel de tendens van de eerste raadsbrede commissievergadering van deze nieuwe periode met de nieuwe gemeenteraad. Het was meteen een gedenkwaardige vergadering. Het merendeel van de raad leek met het begrotingsoverschot in zijn maag te zitten. Wat moeten we hier nu mee aan? Of was het selectieve verontwaardiging?

Wie aan het einde van het jaar tot de conclusie komt fors geld over te hebben gehouden zou wellicht een vreugdedansje maken. Liever geld over dan te kort. Wellicht heeft u met enige verwondering het debat gevolgd over de jaarrekening. Het leek wel of het merendeel van de raad eigenlijk helemaal niet blij was met het feit dat we geld overhouden. Wethouder Holtland vatte het sentiment kernachtig samen: ‘het is makkelijker om een sluitende begroting te presenteren dan een begroting met een overschot. Dat vraagt om meer uitleg.’ Dat hierover vragen gesteld werden is logisch. De gemeenteraad heeft namelijk een controlerende taak. Is het college nog wel in controle? Een veel gehoorde vraag. Dit terwijl het antwoord op deze vraag terug te lezen is in de stukken. Maar dan toch, hoe zit dat nu met het begrotingsoverschot van 21,4 miljoen? 

Die uitleg is niet ingewikkeld. In grote lijnen zijn hiervoor 4 redenen. Ten eerste, het gaat om geld wat de gemeente heeft ontvangen maar nog niet heeft uitgegeven. Dit om tal van redenen waar onder corona (6,2 miljoen). Dit geld moet nog wel uitgegeven worden de komende tijd. Dus reken je niet rijk! Ten tweede, de gemeente heeft eenmalig (5 miljoen) extra geld ontvangen van het Rijk, dit op verzoek van de Nederlandse gemeenten. Ten derde, er was een meevaller ten aanzien van de grondexploitaties (4,7 miljoen). En hebben we fors  over gehouden bij het sociaal domein (4 miljoen). Elk afzonderlijk onderdeel is gedetailleerd te verklaren.

Wat betreft de ChristenUnie is het voor ons helder hoe het positieve resultaat van afgerond 21,4 miljoen is ontstaan. Wij kunnen ermee instemmen dat een groot deel (9,5 miljoen) in onze spaarpot, of wel de algemene reserves, terecht komt. De overige 11,8 miljoen liggen te wachten om alsnog uitgegeven te worden.

Sommige partijen willen de eerder genoemde 9,5 miljoen meteen uitgeven. Dat is niet waar de ChristenUnie voor kiest. De toekomst is onzeker. We hebben nu te maken met meevallers. Maar dit kan omslaan in tegenvallers. Denk aan de onzekerheden in Oekraïne, de stijgende inflatie en de vraag of  we zoveel gelden blijven ontvangen van het Rijk. Een glazenbol om de toekomst mee te voorspellen hebben we niet. Wel kunnen we leren van de geschiedenis. De recente geschiedenis leerde ons dat we geconfronteerd kunnen worden met een forst tekort (8 miljoen). Dankzij de aanwezigheid van een gevulde spaarpot waren we de baas over onze eigen portemonnee. De ChristenUnie wil dit in de toekomst graag zo houden. De geschiedenis leert ons ook dat 7 vette jaren afgewisseld worden met 7 magere jaren. Laten wij nu niet denken dat dit voor ons niet meer zal gelden. Regeren is vooruitzien. Ik hoop dat de 7 magere jaren nog lang op zich laten wachten. 

Nick de Vries