Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf bezoekt restauratie Bovenkerk
Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf bezoekt restauratie Bovenkerk Foto: Harro Pruijssen

Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf vraagt extra geld voor Bovenkerk.

· leestijd 1 minuut Politiek Ingezonden

Vrijdagochtend 10 maart heeft Stieneke van der Graaf, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, een bezoek gebracht aan Kampen. Samen met Sybren Stelpstra, statenlid in Overijssel, bezochten we de Bovenkerk. Daar werden we rondgeleid door Jan Quintus Zwart, die ons meenam de steigers op om de scheuren in de gewelven van dichtbij te bekijken. 

Noodzakelijke restauratie

De Bovenkerk is een rijksmonument en is van grote historische, culturele en maatschappelijke waarde. Het is de grootste kerk in deze regio. Helaas is de kerk ruim een jaar geleden in de steigers gezet om noodzakelijk onderhoud uit te voeren. Dit naar aanleiding van ontdekte ernstige scheurvorming in de gewelven van de kerk. Deze scheuren zijn ontstaan als gevolg van verzakking van de kerk en de toren. Kortgeleden zijn ook scheuren ontdekt boven het wereldberoemde orgel. Ter bescherming tegen vallende stenen is het orgel daarom ingepakt en zijn de beelden van het orgel verwijderd. 

Kosten voor restauratie

De kosten voor restauratie van de gewelven alleen al zijn minimaal 2 miljoen euro, waarvan de provincie 7 ton voor haar rekening neemt. Maar om te voorkomen dat in de nabije toekomst opnieuw scheurvorming zal ontstaan, zal eveneens onderzoek moeten worden gedaan naar noodzakelijke herfundering van de kerk. Dit zal nog miljoenen extra kosten. Deze kosten zijn onmogelijk op te brengen door de Protestantse Gemeente, de gemeente Kampen of de provincie. 

Kamervragen

Naar aanleiding van haar bezoek heeft Van der Graaf inmiddels vragen gesteld aan de staatssecretaris van Cultuur & Media om een substantiële bijdrage beschikbaar te stellen vanuit het Rijk voor de restauratie en herfundering van de Bovenkerk. Dit om de kerk weer toekomstbestendig te maken voor deze regio en de gemeenschap in Kampen. Voorlopig is het afwachten of de staatssecretaris bereid is om over de brug te komen en met de Bovenkerk en de gemeente Kampen in overleg te treden. Want Kampen zonder Bovenkerk, dat is toch werkelijk onvoorstelbaar.