Afbeelding

Hoe God NIET verdween uit Kampen

Politiek Ingezonden

 Volgens het GBK verdween uit Kampen, zegt het in haar Raadspraat 

Wat doe je dan met al die Christenen in Kampen die nog steeds elke dag het tegenovergestelde ervaren? Zo’n kop in de Brug doet pijn, Veel pijn!! Elke dag mag ik zijn nabijheid ervaren.

En met mij vele anderen. En dan hoef je nog net eens naar de ‘kerkgangers’tekijken, maar ga ens individueel met een Christen hierover in gesprek. Je Mag bij ondergetekende beginnen.

Mijn adres is bij redactie bekend