Deze bijdrage van raadspraat is geschreven door Gerben Wijnja van de D-66-fractie.
Deze bijdrage van raadspraat is geschreven door Gerben Wijnja van de D-66-fractie.

Raadspraat D66: Geloof in de politiek

· leestijd 1 minuut Politiek

“Afgelopen raadsperiode was ik bij een bijeenkomst over maatschappelijke ondersteuning van de gemeente Kampen, kerken en andere godsdienstige instellingen. Een raadszaal vol dominees, ouderlingen en diakenen.

Ik raakte in gesprek met een ouderling en toen ik mij voorstelde reageerde hij verbaasd: ‘Ik had D66 hier niet verwacht’ zei hij, ‘D66 is toch geen christelijke partij.’ Enigszins verbouwereerd antwoorde ik: ‘Nee, D66 is zelfs geen religieuze partij. Maar heel veel kiezers en leden van D66 zijn wel gelovig.’

Hoewel het aantal mensen dat zich gelovig noemt, afneemt (ook in Kampen), blijft geloof belangrijk in de samenleving. D66 is weliswaar geen confessionele partij, veel van onze kiezers, leden en actieve leden zijn wel gelovig. En zoals velen, halen zij uit hun levensovertuiging inspiratie om zich in te zetten voor de samenleving.

Daarnaast vormen veel geloofsgemeenschappen krachtige sociale verbanden waarin mensen naar elkaar omkijken. Denk bijvoorbeeld aan de diaconie van een kerk die mensen in financiële problemen ondersteunt.

D66 wil dat iedereen in vrijheid en in respect voor elkaar, zijn of haar levensovertuiging kan beleven. Dat betekent ook dat de overheid -en dus ook de gemeente- geen godsdienstige regels moet opleggen aan inwoners. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Kijk bijvoorbeeld naar de SGP. Zo mocht op Urk op zondag zelfs geen verkeersboete worden uitgedeeld en wil de SGP bij ons in Kampen dat sportverenigingen geen subsidie meer krijgen als ze op zondag spelen.

D66 draagt alle levensovertuigingen een warm hart toe. Of je nu gelooft of niet, of het misschien niet zo zeker weet. Een gemeenteraad heeft zich niet met het geloof van zijn inwoners te bemoeien. De gemeente moet zorgen dat mensen de vrijheid hebben hun eigen overtuiging na te leven met respect voor elkaar. In die gedachte hebben we ook ons initiatiefvoorstel voor supermarkten op zondag opgesteld. Een voorstel dat supermarkten meer ruimte geeft zonder kerkgangers te hinderen. Zondagsvrijheid noemen we dat.

Kampen kent een grote diversiteit in levensovertuigingen. Laten we die Kamper diversiteit erkennen. En elkaar de ruimte geven. Zondagsvrijheid voor iedereen!”