Afbeelding

Sybren Gerlofsma breekt definitief met ?misleidende SP'

· leestijd 1 minuut Sport

(door Christiaan Schutte)

KAMPEN ? Sybren Gerlofsma breekt definitief met de SP. De socialist, die eerder deze maand zijn ontslag indiende als wethouder nadat de fractie van zijn eigen partij weigerde in te stemmen met het beleidsplan Sociaal Domein, is verbolgen over de ?halsstarrigheid' van de SP. Het is domweg ?misleidend' om te blijven veronderstellen dat de thuiszorg in Kampen wordt afgeschaft, aldus Gerlofsma.

De teruggetreden bestuurder doelt daarmee op de SP-motie die beoogde om de  huishoudelijke hulp 1 (HH1) niet uit de Wmo te schrappen. Alle andere partijen stemden echter zonder dit voorbehoud in met het beleidsplan. De SP stapte daarop uit de coalitie en kwam nadien nergens op terug.

?Zwart-wit'
Volgens Gerlofsma is er tevens druk uitgeoefend door de landelijke SP die hij onder meer als ?zwart-wit' typeert in een persverklaring.  Zijn boosheid van destijds is nu echter ook gekant tegen de lokale fractie. Hij merkt onder andere op hij hoop had dat de lokale SP een positieve uitzondering zou zijn op de onwrikbare Haagse SP. ?Helaas zijn mijn vertrouwen en verwachting hierin ernstig beschaamd.? Verder stelt Gerlofsma onder andere: ?Vooral doet het me pijn, dat mensen met wie ik gedurende deze tijd op vriendschappelijke basis samenwerkte, zich onverwacht deden kennen als tegenstanders door zich bezig te houden met volksverlakkerij in plaats van zich daadwerkelijk in te zetten voor rechtelozen en kansarmen.?

De waarheid
In een telefonische reactie spreekt Gerlofsma, zonder afstand te nemen van de inhoud, echter niet van harde woorden. ?Ik denk dat het gewoon de waarheid is en anders mag de SP-fractie aantonen dat dit niet het geval is.?  Voor fractievoorzitter Richard Boddeus van de SP Kampen heeft het niet heel veel zin om nog weer uitvoerig in te gaan op de zaak.

?Geen zin meer'
Alles is al wel gezegd. Wel merkt hij op: ?Wij zouden na 1 januari nog een gesprek hebben met Gerlofsma, maar dat heeft nu niet veel zin meer schat ik in. Zo'n gesprek had voor mij anders zeker wel meerwaarde gehad. Het is een moment van zelfreflectie. Daar had van alles uit kunnen komen. Dat je breekt met elkaar, maar wie weet ook wel dat we op een andere manier met elkaar verder zouden gaan.?

Aangaande de inhoudelijke kritiek van Gerlofsma wil Boddeus nog kwijt: ?Je kunt wel zeggen dat de thuiszorg niet wordt afgeschaft, maar op het moment dat bijvoorbeeld minder draagkrachtige ouderen tachtig uur zorg moeten inkopen langs legale weg gaan ze dat echt wel merken.?