Lekkende ijsbaan VZOD gedicht

· leestijd 1 minuut Sport

KAMPEN - VZOD heeft de komende winter weer de beschikking over een lekvrije ijsbaan. De afgelopen twee weken is er in opdracht van de gemeente door Mateboer hard gewerkt om de dijkjes van de ijsbaan met klei te verstevigen.

De Brunneper ijsvereniging sloeg vorig jaar alarm toen bleek dat de vernieuwde ijsbaan lek was. In het ergste geval lekte er 15.000 liter water per uur weg. Naarmate de waterstand lager werd, daalde het waterverlies. Op basis van een onderzoek van het bureau Witteveen en Bos besloot de gemeente om een deel van de dijkjes af te graven en zware klei aan te brengen.


Enkele jaren geleden was er veen door de klei gekomen. Veen heeft als eigenschap dat het krimpt en uitzet en dat heeft gevolgen voor de waterhuishouding. Een ander probleem was het wegzaken van het kwelscherm. VZOD had graag gezien dat er een nieuw kwelscherm was aangebracht, maar op basis van onderzoek van Witteveen en Bos denkt de gemeente dat het aanbrengen van zware klei afdoende is om de baan waterdicht te maken.


Ook het hekwerk rondom de ijsbaan in de buurt van Baanzicht is verbeterd. "Door de bouw van Baanzicht is het hekwerk weggezakt. Daardoor hadden we last van baldadigheid en liepen de schapen weg", aldus voorzitter Ruud Töller. Een nieuw hekwerk met gegalvaniseerd betonijzer moet deze problemen voorkomen. VZOD is nog op zoek naar een nieuwe kudde schapen omdat de eigenaar van de vorige schapen heeft besloten om zijn dieren door de problemen met het hekwerk elders onder te brengen. Schapen op de ijsbaan zijn nodig om goede graszoden te behouden. Het bestuur van VZOD heeft er vertrouwen in dat alle problemen met de renovatie tot het verleden behoren. "Mocht de baan straks toch weer lek zijn, dan kloppen we weer bij de gemeente aan", aldus secretaris Gerrit de Haan. "We kunnen nu eenmaal niet schaatsen op een rapport", besluit Töller.

De weergoden zijn de Brunneper ijsvereniging goed gezind. Tijdens de werkzaamheden was het weer goed. Door de droogte bleef de ijsbaan gespaard en werd het niet aangetast door de zware machines. "Bij veel regen hadden ze de hele baan aan gort gereden", is het eensgezinde oordeel van het VZOD-bestuur.