Afbeelding
Foto: Aangeleverd

Letselschade claimen na een ongeluk

· leestijd 2 minuten Partnerbijdrages

Letselschade claimen na een ongeluk

Wist u dat er ieder jaar 150.000 mensen gewond raken als gevolg van een hondenbeet? Nog eens 130.000 personen overkomt een bedrijfsongeval om nog maar te zwijgen over de honderdduizenden mensen die een ongeluk met letsel in het verkeer overkomt.

Veel mensen krijgen er dus mee te maken, letselschade. Maar wie is nu schuldig bij een aanrijding en wie kun je aansprakelijk stellen als je gewond raakt door een bedrijfsongeval of als gevolg van een hondenbeet? U leest het in deze blog.

Letselschade als gevolg van een verkeersongeval

U kunt nog zo voorzichtig zijn in het verkeer, een ander is dit vaak niet met een aanrijding tot gevolg. U kunt dan een letselschade advocaat inschakelen, zoals een letselschade advocaat in Den Haag als in deze stad het verkeersongeval u is overkomen. Maar wie is nu schuldig bij een aanrijding en wie kunt u voor letselschade als gevolg van een ongeluk in het verkeer aansprakelijk stellen?

Wie schuldig is bij een aanrijding vinden wij ten eerste in artikel 5 Wegenverkeerswet. Dit artikel luidt: “Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.” In het geval van bumperkleven, geen voorrang verlenen of een ongeluk door te hard rijden is de bestuurder die de verkeersfout maakt dus aansprakelijk. Deze persoon kan een aansprakelijkstelling van een letselschade advocaat uit Eindhoven verwachten als daar het ongeluk plaatsvond.

Een ander belangrijk wet artikel is artikel 19 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Hierin staat dat bestuurders voldoende afstand moeten houden. Bij een kop-staartbotsing of kettingbotsing is op grond van dit artikel dus de persoon die achterop rijdt schuldig.

Aangereden als fietser of voetganger

Fietsers en voetgangers worden door de Nederlandse wetgever gezien als kwetsbare verkeersdeelnemers. Dit omdat een voetganger of fietser door een aanrijding ernstig letsel kan oplopen. Daarom wordt deze groep verkeersdeelnemers extra goed beschermd door de wetgever. Deze bijzondere bescherming is opgenomen in artikel 185 Wegenverkeerswet. 

Op grond van voornoemd wetsartikel is de bestuurder van een motorvoertuig altijd aansprakelijk voor letselschade aan de zijde van de fietser of voetganger. Uiteraard voor 100% als de bestuurder schuld aan het ongeluk heeft. Een bestuurder van een motorvoertuig is echter ook altijd voor ten minste 50% aansprakelijk voor letselschade van een fietser of voetganger als deze laatsten zelf schuld hebben aan het ontstaan van de aanrijding.

Letselschade door bedrijfsongeval

Op werkgevers rust en zorgplicht. Dit betekent dat als u een bedrijfsongeval is overkomen, de werkgever aansprakelijk is als niet voldaan wordt aan deze zorgplicht, welke is geregeld in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. Op basis van dit artikel is de werkgever verplicht om:

Ervoor te zorgen dat de werkplek en alle machines en gereedschappen veilig zijn om mee te werken

Er voldoende veiligheidsvoorschriften zijn gegeven aan de medewerkers

Het toezicht op de werkzaamheden is voldoende.

Heeft de werkgever haar zorgplicht geschonden, dan is deze aansprakelijk voor de door de medewerker geleden schade.

Letselschade door hondenbeet

In het geval van een hondenbeet tenslotte ligt de verantwoordelijkheid bij de hondenbezitter. Vergoeding van de schade valt onder de AVP verzekering. Echter hebben maar liefst 600.000 gezinnen in Nederland een dergelijke verzekering niet. Daarom is het belangrijk om altijd te vragen of er een aansprakelijkheidsverzekering is.