De bomen werden uitgereikt inclusief paal en potgrond
De bomen werden uitgereikt inclusief paal en potgrond (foto: Maarten van Gemert)

Groene Loper Kampen deelt ruim honderd aan te planten bomen uit

Algemeen

(door Maarten van Gemert)
KAMPEN – Tien lokale afdelingen van Groene Loper Overijssel hebben meegedaan aan een provinciale actie om meer bomen in Overijssel te realiseren. De Kamper afdeling heeft 110 bomen uitgedeeld. Buurten en organisaties konden één of meer bomen aanvragen voor vergroening van hun buurt. Ze konden opgehaald worden op de parkeerplaats bij het Kamper stadhuis.

Provincie Overijssel had voor deze actie 50.000 euro beschikbaar gesteld. Bij de boomselectie is rekening gehouden met de biodiversiteit.

Iedereen een boom
Onder het motto ’Iedereen een boom’ probeert de provincie van Overijssel ”één groot bos” te maken. Het streven is om in totaal ruim een miljoen bomen erbij te krijgen. Via Groene Loper Kampen konden buurten, scholen, organisaties en instellingen een gratis boom aanvragen. Er zijn in totaal zo’n 160 bomen aangevraagd. Na selectie konden er in totaal 110 bomen opgehaald worden, inclusief palen, spijkers, potgrond en kluit.

Biodiversiteit
Alle bomen zijn aangeleverd door één teler. In totaal ging het om 65 soorten bomen zoals iepen, zwarte elzen, berken, kastanjes en diverse fruitbomen, waaronder zes verschillende soorten appelboom. Bij de 25 aanvragers ging het om scholen, kinderopvangorganisaties, zorginstellingen en andere maatschappelijke initiatieven uit gemeente Kampen.
De grote diversiteit aan inheemse bomen komen hier veel voor van nature. Veel insecten en andere dieren zullen er gebruik van maken voor voeding en huisvesting. Voor de mens heeft het vergroenen van de leefomgeving een positief effect op de gezondheid en de leefbaarheid in de wijken.

Bomenkap
Tegenover deze aanwinst staat de volgens critici grote kap aan bomen. Vorig jaar verleende gemeente Kampen 136 kapvergunningen, zowel aan particulieren (22) als aan de gemeente zelf (114). Een woordvoerster van de gemeente geeft aan dat ”voor alle gemeentelijke bomen geldt dat voor iedere gekapte boom, herplant plaatsvindt. Als dat op dezelfde locatie niet mogelijk is, dan gebeurt dat elders in de gemeente.”
In dat licht bezien, is het project van de provincie water naar de zee dragen. Desalniettemin heeft Groene Loper Kampen met de 110 uitgedeelde bomen weer een bijdrage geleverd aan een groenere omgeving.