Afbeelding
Pixabay

Wachtlijstdruk verlaagd door samenwerking zorgpartijen

REGIO - Op een wachtlijst staan, is nooit leuk. Wanneer je ook nog psychische problemen hebt, kan wachten op hulp extra zwaar zijn. Om deze mensen beter en sneller te helpen, hebben Dimence en stichting Vriendendiensten Deventer de handen ineen geslagen.

Drie teams van Dimence die cliënten ambulant behandelen, werken sinds maart 2020 nauw samen met de onafhankelijke ggz-cliëntondersteuners van Vriendendiensten. Het doel is, tijdens het wachten op ggz-behandeling, problemen op andere leefgebieden vroegtijdig op te sporen en aan te pakken en meer nadruk te leggen op persoonlijk/maatschappelijk herstel.
Mensen die psychische problemen hebben, kampen vaak ook met andere problemen in hun leven, zoals problemen met financiën, huisvesting, werk, dag-invulling en sociale relaties. Deze problemen kunnen een effectieve behandeling behoorlijk in de weg staan. Daarom zetten Dimence en Vriendendiensten in op het actief aanbieden van onafhankelijke ggz-cliëntondersteuning: HBO-geschoolde professionals die veel ervaring hebben met het werken met mensen met een ggz-achtergrond. Ze hebben veel kennis van de problematiek en zijn daarnaast ook goed thuis in de lokale sociale kaart. Cliëntondersteuners staan naast de client, denken mee over oplossingen vanuit hun rol als ‘wegwijzer en vraagbaak' en bieden praktische - en emotionele ondersteuning waar nodig. Hierdoor daalt het stressniveau van de cliënt, wat een positief effect op de psychische problematiek heeft.
Doordat Vriendendiensten en Dimence op deze manier samenwerken, verschuift een deel van de hulp die een cliënt nodig heeft van de specialistische ggz-zorg naar het sociaal domein. Hoewel nog niet met cijfers te staven, is het voorstelbaar dat de duur van de ggz-behandeling hierdoor korter wordt. Behandelaren van Dimence kunnen zich specifiek richten op de behandeling, hoeven zich niet of minder bezig te houden met hulpvragen op andere levensgebieden en hebben hierdoor meer tijd om nieuwe cliënten in zorg te nemen. Waardoor wachttijden teruggedrongen worden.
Vanuit Dimence werken er 3 teams aan de pilot mee: Angst & stemmingsstoornissen, Ontwikkelingsstoornissen en Persoonlijkheidsproblematiek. De betrokken behandelaren en de ggz-cliëntondersteuners van Vriendendiensten hebben een goede en complementaire samenwerking opgebouwd: iedereen doet waar hij of zij goed in is en dit vult elkaar goed aan. Een ander positief signaal is dat cliënten met steeds meer vragen bij de clientondersteuners komen. Meestal stellen cliënten eerst één vraag, en naarmate het contact met de cliëntondersteuner vordert, komen er meer ondersteuningsvragen bij. Dit duidt op positieve ervaringen en vertrouwen. Deze pilot is een mooi voorbeeld van het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek, zonder last te hebben van de verschillende financieringsstromen van bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet en WMO. Dit sluit aan bij de visiedocumenten van onder meer de Nederlandse GGZ en Zorgverzekeraars Nederland.
De coronacrisis treft veel mensen met psychische problemen zwaar. Het missen van de vertrouwde structuur, dag-invulling, sociale contacten en perspectief is voor deze groep moeilijk te verdragen.
Deze samenwerking is ontstaan vanuit de regionale aanpak wachttijden GGZ en met subsidie van ZonMw. Met deze samenwerking hopen Dimence en stichting Vriendendiensten Deventer, met steun van Eno (Salland Zorgverzekeringen) en de gemeente Deventer, cliënten meer en beter passende ondersteuning te kunnen bieden.