Lezers prijzen oproep Koelewijn om carbidschieten niet te verbieden

(door Nick de Vries)

KAMPEN - 2020 lijkt bij uitstek een jaar dat flink wat geknal nodig heeft om de boze geesten te verjagen. De Germanen maakten herrie tijdens het midwinterfeest, de chinezen probeerden het met vuurwerk en de Kampenaren gebruiken carbid. De vervelende geesten kunnen, als het aan burgemeester Bort Koelewijn ligt, ook dit jaar hun borst nat maken. Hij gaat het schieten in onze gemeente niet verbieden. Tot genoegen van veel van onze lezers.


Tijdens de jaarwisseling van 2019 naar 2020 vielen er bijna 1300 gewonden door vuurwerk. 385 belandden op de spoedeisende hulp. Dat kan de zorg er dit jaar niet bijhebben. Het kabinet kondigde daarom een vuurwerkverbod af. Er mag geen vuurwerk verkocht of afgestoken worden.
Carbidschieten valt echter niet onder dit vuurwerkverbod, omdat het onder de wet niet als vuurwerk gezien wordt. Elke gemeente mag zelf beslissen wat zij doet. In sommige steden is het schieten onder de Algemene Plaatselijke Verordening geregeld (APV). Ook in Kampen is dit het geval. Hier mag sinds vorig jaar alleen geschoten worden op door de gemeente aangewezen plekken. Koelewijn heeft hierdoor de mogelijkheid om het schieten te verbieden. Als hij geen plekken aanwijst moeten de bussen op zolder blijven staan.
Veel gemeentes willen ook dat er een landelijk verbod komt, zodat handhaving beter mogelijk is. De BOA Bond riep al op tot een landelijk verbod, maar Koelewijn vindt dit niet wenselijk. In de Brug stelde hij vorige week dat hij hoopt dat de keuze aan gemeentes zelf overgelaten wordt, omdat hij verwacht dat een verbod in Kampen niet te handhaven is.
Hij refereert aan de kat-en-muisspelletjes die zich afspeelden tussen politie en schutters toen er nog veel meer regels waren en de politie strenger optrad. "Ik heb inwoners gesproken - die nu op leeftijd - nog steeds met passie vertellen over hun ervaringen bij de strijd met de Mobiele Eenheid.”Juist door de afspraken die de laatste jaren met schutters gemaakt zijn is de overlast volgens Koelewijn teruggebracht. Schieten gebeurt op aangewezen plekken en schutters houden zich volgens hem prima aan de afgesproken tijden. "De sfeer op straat is aanzienlijk verbeterd”, zegt hij.Koelewijn denkt dat een verbod moeilijk gehandhaafd kan worden. Hij vindt het daarom beter om, in lijn met voorgaande jaren, goede afspraken te maken met schutters, om zo te komen tot coronaveilige maatregelen waar iedereen achterstaat. Hij is hierover in gesprek met het schuttersgilde die zich vlak na de afkondiging van het vuurwerkverbod meedenkend opstelde. "Willen schieten en kunnen schieten, zijn deze jaarwisseling twee verschillende dingen”, lieten zij op Facebook weten.
Als er geen landelijk carbidverbod wordt afgekondigd, lijkt Kampen dit jaar dan toch knallend uit te gaan. Tot genoegen van lezers van De Brug die op Facebook instemmend reageren op de motivatie van Koelewijn. Mensen stellen supertrots te zijn op de burgemeester. "We mogen zeker blij zijn met zo'n burgemeester”, stelt een ander. “Goede beslissing, Bort is een held”, aldus weer een ander.

Vul de enquete over de jaarwisseling in

De Brug is benieuwd hoe u over het landelijke vuurwerkverbod denkt en over de jaarwisseling in Kampen. Kunt u zich ook helemaal vinden in de beslissing van Koelewijn? En wat bent u verder van plan te gaan doen, nu er zo weinig mogelijk is? In samenwerking met Toponderzoek hebben wij een enquete opgezet die in te vullen op www.brugnieuws.nl.