Afbeelding
Pedro Sluiter

Geestelijke verzorging tijdens crisis

REGIO - Levensvragen kunnen opspelen wanneer iemand te maken krijgt met een ingrijpende gebeurtenis, zoals een ongeneeslijke ziekte of verlies van een dierbare. In verband met het coronavirus kunnen ook levensvragen opkomen door de angst ziek te worden, het isolement en de eenzaamheid die dat met zich meebrengt, of herinneringen aan de oorlog.

Meestal kan men met vragen terecht bij familie, vrienden, collega’s of een (geloofs)gemeenschap. Als dit netwerk ontbreekt, niet de beste plek is voor iemand of dat het nu niet mogelijk is hiermee te verbinden, kan men met levensvragen terecht bij Geestelijke verzorging Thuis regio IJssel-vecht en Noordoost- Overijssel. Professionele geestelijk verzorgers bieden ondersteuning door te luisteren.
Geestelijke verzorging Thuis regio IJssel-vecht en Noordoost- Overijssel is in principe iedere dag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 19.00 uur, op nummer (06) 122 845 92. Na een telefonische intake wordt een geestelijk verzorger benaderd die past bij de vraag en achtergrond. De geestelijk verzorger neemt zo spoedig mogelijk contact op. Wie liever een gesprek online wil omdat bezoek niet gewenst is, dan is dat ook mogelijk.

Sloop en nieuwbouw aan Drostenstraat

IJSSELMUIDEN - De flats aan de Drostenstraat worden vervangen door nieuwbouw. De sloop van Drostenstraat 1 t/m 24 staat begin 2021 gepland. De sloop van Drostenstraat 25 t/m 48 volgt ongeveer een jaar later.

BeterWonen IJsselmuiden zorgt voor vervangende woonruimte als woningen worden afgebroken. Hierover voert zij met alle bewoners gesprekken.