Raad blij met verkoop HBS aan IJsselheem

(door Nick de Vries)

KAMPEN - Diverse fracties uit de Kamper raad hebben laten weten blij te zijn met de verkoop van de oude HBS, naast Myosotis, aan zorgorganisatie IJsselheem. De uitgestelde verkoop zou aanvankelijk in december van vorig jaar al plaatsvinden voor het symbolische bedrag van één euro, maar op het laatste moment werd er toen door een andere partij een bod gedaan van 1,5 miljoen euro. Dat zaaide twijfel bij sommige raadsfracties zodat er uitstel kwam. Donderdag is alsnog positief over de verkoop gestemd.

Kampen Sociaal fractievoorzitter Richard Boddeus sprak eerder zijn verontwaardiging uit over het feit dat fracties zich lieten leiden door het bod dat op het laatste moment binnenkwam, maar is blij dat de verkoop nu toch doorgaat: ‘Als gemeente hadden we een intentieovereenkomst gesloten met een solide kandidaat passend in de bestemming maatschappelijke doeleinden, er is daar uitvoerig over onderhandeld. Een euro klinkt weinig maar er zijn veel kosten gemoeid met de verbouw van het historische pand. De HBS zit tegenover Myosotis en de poli van Isala, we creëren zo een mooie zorgboulevard.’
Ook Jan Noorland van de SGP-fractie is blij met de verkoop aan Myosotis "We hebben zorgwoningen nodig en de intentie van het college is een mooie oplossing om de zorg voor ouderen te faciliteren." Wel liet hij weten moeite te hebben met het proces, waarbij op het laatste moment toch verkoop aan een andere partij overwogen werd. "De manier waarop het college met raad en externe partijen omging, vinden wij onacceptabel."
Ook Gemeente Belang Kampen is positief. "Met Stichting IJsselheem werd door het college in 2019 een intentieovereenkomst gesloten om een haalbaarheidsonderzoek te doen. Inmiddels is dit onderzoek afgerond en bleek het haalbaar binnen de vigerende bestemming: maximaal 63 eenheden voor (gescheiden) woon-zorgappartementen te realiseren."
Verder stelt GBK dat Kampen een groot tekort heeft aan ouderenwoningen en dat Stichting IJsselheem een betrouwbare partner is die zich bewezen heeft in het verleden en die geen winstoogmerk heeft. "Zij hebben aangegeven het hele pand grondig te zullen renoveren. Daarmee kunnen wij nog vele jaren dit rijksmonument bewonderen en ervan genieten (zowel buiten als binnen)."
Voor de eigenlijke verkoop was geen toestemming van de raad nodig, maar het college wilde toch graag weten of er bedenkingen waren tegen het verkopen van het pand voor 1 euro. Dit omdat er op de markt waarschijnlijk meer geld voor het pand gekregen kan worden. Het voorstel werd donderdag door een meerderheid van de raad aangenomen.

De Hogere Burger School is een rijksmonument uit 1882 en had tot 2014 een onderwijsfunctie. Het pand is een ontwerp van stadsarchitect W Koch.