Ook kritiek op plannen Strandpaviljoen

Overigens is niet iedereen nu al zo enthousiast als Gardebroek zelf. Buurtbewoner Anjo de Ruiter heeft in de Stentor laten weten niet blij te zijn. Hij vindt dat de buurt veel eerder bij de plannen betrokken had moeten worden.

Gardebroek ziet dat anders. Hij vindt dat de plannen eerst uitgewerkt moeten worden, voordat je ze aan de buurt voor kunt leggen. “Je moet wel overleggen met gemeente, Waterschap en Rijkswaterstaat, voordat je concrete plannen kunt maken. Pas dan kun je de buurt vertellen wat je van plan bent. Wij gaan er uiteraard alles aan doen om overlast voor de buurt te beperken en willen juist de bestaande problematiek voor de buurt oplossen en kansen voor Kampen benutten.”

De Brug is benieuwd hoe u over het strandpaviljoen denkt. Woont u in de buurt en bent u bang voor overlast? Of bent u juist blij dat de problemen worden opgelost? Hoe denken de andere Kampenaren over het plan? Gaat u loungen aan de IJssel? Laat het weten via Facebook of via redactie@brugmedia.nl..

Maatregelen roekenoverlast

KAMPEN - In 2015 is aan de gemeente een lijst met handtekeningen overhandigd van buurtbewoners die overlast ervaren van roeken in het Stadspark.

In de periode 2017 – 2019 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om de roeken te verplaatsen. De minst kwetsbare periode voor het verplaatsen van de nesten is de winterperiode. Daarom wordt komende woensdag begonnen met het verplaatsen van nesten.

Voor meer informatie over de maatregelen kan contact worden opgenomen met Henk Zwanepol via h.zwanepol@kampen.nl.