De nieuwe helling.
De nieuwe helling. Harry Post

Werkzaamheden op de Koggewerf

(door Volcmar)
Na anderhalf jaar vergaderen met vertegenwoordigers van alle participanten op de Koggewerf werd in december 2012 een stevig boekwerk overhandigd aan burgemeester Koelewijn en de gemeenteraad van Kampen met als titel: ‘Toekomst Koggewerf.’ Wat is er nu, acht jaar later, van al die plannen verwezenlijkt?

Gerealiseerd
Allereerst is de Oude Buitenhaven aangepast. De schepen van het maritiem erfgoed, botters, punters, roeisloepen en de Kamper Kogge liggen nu op mooie ligplaatsen bij elkaar. De nieuwe, grote botenloods is er gekomen en de bewoners van de twee huizen aan de Havenweg zijn vertrokken. De panden worden nu tijdelijk anti-kraak bewoond. Het is de bedoeling dat de huizen een horecafunctie krijgen. Waarom duurt het hele project zo lang? Dat is een vraag die Koggevrijwilligers vaak wordt gesteld. Het antwoord is: onduidelijkheid over financiën, over vergunningen en over de locatie van de plek waar de IJsselkogge geëxposeerd zal worden.

Actie
De laatste weken is er gelukkig volop actie op de Koggewerf. Het bedrijf BWO van Aalt van den Hul is met soms wel acht werknemers bezig om de scheepshelling aan te leggen waarmee botters en andere houten schepen de loods in en uit kunnen. Een geweldige klus en interessant om dat van dichtbij te bekijken. Wel opletten op de modderzooi! Ook is de in slechte staat verkerende steiger in de IJssel langs de Koggewerf verwijderd en is op de plek waar de nieuwe drijvende steiger komt gebaggerd. Het is de bedoeling dat de Kogge in het zomerseizoen achter het middeleeuws huisje in de IJssel aan de nieuwe steiger komt te liggen. De loopsteiger er naar toe is reeds aangelegd. Als dat allemaal gereed is, wordt het hele buitenterrein vernieuwd met een nieuwe bovenlaag en ook de bestrating wordt vernieuwd. Parkeren wordt straks niet meer toegestaan.

Toekomst
De hele Koggewerf wordt door al deze veranderingen een nog mooiere, toeristische attractie. Dat is de bedoeling. Koggevrijwilligers zijn op dit moment bezig in de Taveerne. De vloer krijgt een grote beurt. Beheerder Eddie de Vries is gestopt en het is de bedoeling dat de Taveerne de kantine-functie krijgt voor de Koggemensen. De kantine boven de werkplaats, met die lastige steile trap, wordt dan de vergaderruimte.

KP 14
In de nieuwe loods liggen nu een roeisloep, een punter en de honderd jaar oude botter de KP14. Met deze botter zijn dagelijks twee mannen van de scheepswerf uit Spakenburg bezig om de bodem van de botter van nieuwe planken te voorzien. Dat gebeurt op de ouderwetse manier. Buiten staat een installatie waar de 6 cm dikke en wel 10 m lange eiken houten planken de juiste kromming krijgen. Dat gaat met gewichten, vuur en natte dekens. Zo zijn indertijd ook de planken van de Kogge gebogen. Fantastisch om dat te zien.

Wanneer zullen alle werkzaamheden klaar zijn? Dat blijft de vraag!