Afbeelding
Unsplash

Officier van Justitie stelt: 'tbs enige optie voor bedreiger wethouder'

ZWOLLE/KAMPEN (JPZ) – Een 80-jarige Kampenaar wordt verdacht van het belagen en bedreigen van wethouder Van der Sloot. Daarnaast denkt het Openbaar Ministerie dat hij onder meer zijn buurman bedreigde. “Hij wilde de wethouder alleen wijzen op zijn afwijkende visie op klimaatbeleid.”

Tegen J. van der L. is donderdag tbs met dwangverpleging voor de duur van maximaal 4 jaar geëist. “Ik zie geen andere optie”, zei de officier van justitie. Bedreigingen, beledigingen, belaging en de mishandeling van zijn vrouw en een arrestantenverzorger zijn de 80-jarige ten laste gelegd. Van der L. is een belezen man die ooit de voorzitter was van de Beweging Christelijke Koers, een groepering van ongeveer driehonderd behoudende christenen binnen het CDA. De laatste jaren heeft hij zich op het volgens hem leugenachtige klimaatbeleid gestort. Hij voert daarbij zijn verweer met veel emotie en vooral veel verwijzingen naar nazi-Duitsland, zo bleek donderdag op een bewogen zitting. Vol vuur sprong hij een aantal keer op in de rechtszaal, strekte eenmaal zijn rechterarm om ‘Heil Kim, heil Noord-Korea’ te roepen in zijn onvrede over behandeling door politie en justitie. Hij schreeuwt, vloekt en tiert met een bulderstem en meent dat iedereen tegen hem is. Er zitten vier agenten in de zaal die horen dat ze ongedierte zijn en in de hel thuis horen.

Die verwijzingen naar 1940-1945 kwamen ook naar voren in brieven die hij wethouder Irma van der Sloot stuurde. Van der L. is het oneens met het klimaatbeleid van haar partij en stuurde haar artikelen waarin hij van alles bij schreef. Maar is hier sprake van belaging? “Als ik brieven van de kerk krijg, schuif ik die gewoon terzijde”, zei Van der L. Nadat de gemeente er bij hem op aandrong niet langer te corresponderen, viel er nog één zeer bedreigende brief op de deurmat. “Van der Sloot, we gaan haar ontvoeren. De politie kan haar niet dag en nacht beschermen”, stond er in die brief. Van der L. werd aangehouden en in de cel liepen de zaken verder uit de hand. Een GGD-arts werd vergeleken met nazidokter Mengele, een arrestantenbewaakster zou ‘een ijzeren staaf in haar vagina krijgen’ en een tweede bewaakster kreeg een vuistslag tegen haar gezicht. Er kwam meer boven water: zo belaagde hij in 2019 een jaar lang zijn buurman, zo wordt de 80-jarige verweten. Hij gooide briefjes door de brievenbus met de boodschap dat de man moest verhuizen. Dit alles na een weken durende verbouwing, zei Van der L. “Dat ging de hele dag door! Je kan iemand tergen maar dit zijn methoden uit de onderwereld!”

De officier van justitie zag met deze waslijst van feiten geen andere optie dan tbs, ook al zijn de feiten daar mogelijk te licht voor. Raadsvrouw Marianne Mulderij-Anker meent dat de man helemaal niet thuishoort in het strafrecht. Ze denkt dat de rechtbank hem ontoerekeningsvatbaar moet verklaren en dat hij ontslagen moet worden van rechtsvervolging. Ook bepleitte ze vrijspraak voor de belaging van de wethouder. “Ik zie wellicht beledigende teksten, maar geen bedreiging. Hij wees haar op zijn afwijkende visie op het klimaatbeleid. Je kunt die brieven terzijde schuiven als je dat wilt.”

Op 18 maart volgt de uitspraak van de rechtbank.