Afbeelding
boekomslag

Historisch kaartmateriaal in ‘Atlas van de IJssel'

KAMPEN - Het boek ‘Atlas van de IJssel’ door Tjirk van der Ziel en Albert Corporaal vertelt aan de hand van historisch kaartmateriaal en hedendaagse dronefoto’s de ontstaansgeschiedenis van een grote diversiteit aan gebieden die samen de IJsselvallei vormen.

De atlas bevat veel unieke beelden die voor het eerst in onderlinge samenhang worden getoond. De atlas verscheen 11 maart bij uitgeverij WBOOKS met de podcast IJsselverhalen door journalist Wim Eikelboom.

Waar veranderingen plaatsvinden komen verhalen los. Bij de IJssel begint het verhaal in de vroege Middeleeuwen, als deze rivier abrupt ontstaat. Daarna gaat het over groei en expansie in de glorieuze Hanzetijd, maar ook over economische neergang en krimp als de IJssel steeds meer dreigt te verzanden. Water wordt tegenwoordig ook steeds vaker geassocieerd met dreiging en risico's. Zo krijgen we te maken met extremere weersomstandigheden die zorgen voor meer neerslag of juist langdurige droogte. De atlas levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de bewustwording van waterbeheer en klimatologische weerbaarheid.

Glorietijd

De IJssel en de Hanze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Terecht, want de glorietijd van de internationale handel via de Hanze viel samen met de IJssel als vlot bevaarbare rivier. Nog voor Amsterdam en andere steden in het westen furore maakten, voeren zwaarbeladen schepen af en aan langs Doesburg, Zutphen, Deventer, Kampen en andere plaatsen. Het ging de IJsselsteden royaal voor de wind.