Afbeelding
Aangeleverd.

5 vragen aan maker bankje stadspark kunstenaar Timon Schellingerhout

KAMPEN - Het voedselbos krijgt al aardig vorm in het Stadspark. Mede-organisator Hanjo IJkhout is tevreden over de voortgang. In gesprek met de Brug wees hij op het bankje dat aan de rand van het bos geplaatst is. “Dat is gemaakt van hout van de oude stadsbrug van Kampen, gemaakt door Timo Schellingerhout, misschien is het leuk om daar eens aandacht aan te besteden.” Dus in deze editie van 5 vragen aan: Timo Schellingerhout.

Kun je wat vertellen over de ontstaanswijze van het bankje bij het Voedselbos?

Het bankje is ontstaan op uitnodiging van Hanjo, die vroeg of ik van het oude hout van de stadsbrug een bank kon maken. Het gaat dan om het hout wat van de IJsselbodem kwam, hout van de echte Middeleeuwse stadsbrug. Eerder had ik al, in het kader van de 10 kunstwerken die ik in de openbare ruimte heb gemaakt, een balk van de stadsbrug in de grond gezet als beginpunt van mijn reeks.

Je hebt ook andere kunst gemaakt op die locatie? Om wat voor kunst gaat het?

Onder andere heb ik een pad schoongeveegd, een pak kranten in een boom gehangen en een brugje over een Wetering gemaakt, ook heb ik van een pannakooi een buitenexpo-plek gemaakt en met rood hout een boom omgord.

Waarom is de kunst juist op die plek gemaakt?

De plek, het hele oude zwembadgebied vond ik heel kaal, oningevuld, heel uitnodigend en heel kansrijk, kortom een inspirerende plek om mijn bankje voor te maken.

Op welke manier ben jij bij het Voedselbos betrokken?

Bij het voedselbos voel ik me thuis, kon ik nieuw werk maken en beleef ik hoop.

Op welke wijze hangt de kunst samen met jouw reguliere oeuvre?

Installatiekunst maak ik vaak, onofficiële plekken trekken me aan, evenals onorthodoxe werkwijzen. In de Stadskazerne staat een werk gepland in het kader van de Vrijheid, waarbij het publiek een rol mag spelen, dit doe ik samen met Stefan Cop.