Kampen maakt werk van versnelling woningbouw

KAMPEN - Het college van Kampen maakt werk van versnelling woningbouw en heeft onlangs het plan van aanpak vastgesteld. In het plan van aanpak wordt onder andere een beeld gegeven van de mogelijkheden om woningbouw te versnellen en wat daarvoor nodig is. Ook geeft het een eerste aanzet tot een gebiedsvisie voor Kampen Zuidwest.

De inwoners van Kampen die op zoek zijn naar een nieuwe woning merken tegenwoordig de schaarste van woningen: er is weinig aanbod, de prijzen zijn fors gestegen en er wordt vaak boven de vraagprijs geboden. Ook huurders die een sociale huurwoning zoeken merken dat het lastiger is om een geschikte woning te krijgen. Er is over de hele linie een gebrek aan woningen. Dit geldt niet alleen voor Kampen, maar ook voor de hele regio Zwolle.

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “De beste remedie tegen krapte op de woningmarkt is meer woningen bouwen. Kampen gaat de komende tien jaar het tempo van nieuwbouw verhogen van gemiddeld 250 woningen per jaar naar circa 400 woningen per jaar. Waar mogelijk gaan we bestaande projecten versnellen in IJsselmuiden en Kampen en we gaan Kampen Zuidwest ontwikkelen. De kwaliteit van de leefomgeving blijft hierbij hoog in het vaandel staan. Samen met alle betrokkenen gaan we aan de slag om te bepalen wat en hoe we gaan bouwen. We moeten voor iedereen kunnen bouwen, maar starters en ouderenhuisvesting krijgen hierin extra aandacht. Kortom, dit jaar maken we de slag van praten naar doen!”

Een van de stappen die we hierin nemen, is het vaststellen van de provinciale woonagenda. Het Kamper college deed dit op 2 maart. In de woonagenda’s staan meerjarige afspraken tussen provincie Overijssel, gemeenten en partners over opgaven en ambities. Hiermee creëert de provincie ruimte en flexibiliteit voor de Overijsselse gemeenten bij het maken van lokale afwegingen en onderbouwing om woningbouw te realiseren. Met deze aanpak loopt Overijssel voor op de landelijke ontwikkelingen. De agenda’s zijn op 25 maart ondertekend tijdens een online bijeenkomst.

Geslaagd voor de middelbare school. En nu…?

KAMPEN - Wie is geslaagd voor de middelbare school, maar nog geen idee heeft wat hierna te gaan doen, kan kiezen voor het UIT Vormingsjaar. In dat tussenjaar gaan leerlingen praktisch aan de slag. Geen stapels boeken, maar uitdagingen tijdens stages in een kerk en bij een maatschappelijke organisatie in Kampen.

Er wordt gekeken naar wat bij de leerlingen past. Ter ondersteuning krijgen ze één dag per week training en persoonlijke coaching. "Je stapt een jaar uit je routine en gaat op zoek naar jouw identiteit, je relatie met God en je plek in deze wereld. Kortom, het is een jaar dat je vormt voor je leven”, aldus de organisatie.

Het UIT Vormingsjaar is een initiatief van Youth for Christ Zwolle & Kampen. Meer informatie staat op www.uitjaar.nl.