Het nieuwe beeldmerk van SmdB De Fontein onthuld
Het nieuwe beeldmerk van SmdB De Fontein onthuld (foto: Maarten van Gemert)

Nieuw beeldmerk onthuld voor School met de Bijbel 'De Fontein' aan de Wederiklaan

(door Maarten van Gemert)

KAMPEN – Zowel achter als voor de schermen timmert School met de Bijbel ’De Fontein’ aan de weg. Woensdagochtend 7 april werd dat concreet zichtbaar met het nieuwe logo naast de voordeur. Onder toeziend oog van directrice Van Rij onthulden schoolbestuurder Van der Poel en wethouder Van der Sluis het nieuwe beeldmerk.

Het opgefriste logo van De Fontein is voortgekomen uit een brainstormsessie met directie, ouders, leerkrachten en een extern bureau. Dit leverde verschillende ideeën op die met een groep leerlingen zijn uitgewerkt. De school is op de binnenplaats voorzien van een klimmuur en later dit jaar worden op het plein kinderspelen geverfd. Met al die initiatieven ”zijn jullie nu al rijp voor de politiek”, sprak wethouder Jan Peter van der Sluis de leerlingen toe.

IJsselrijk

„Eigenlijk zijn jullie allemaal levende logo’s in Kampen,” vulde Jan Van der Poel de wethouder aan. Van der Poel is voorzitter van het College van Bestuur van IJsselrijk. De Fontein maakt deel uit van de Scholengroep IJsselrijk, dat zestien basisscholen vertegenwoordigt met in totaal zo’n 2500 leerlingen. De scholengroepvoorzitter onthulde het nieuwe logo van De Fontein samen met wethouder Jan Peter van der Sluis (Onderwijs).
Een stagiaire van Cocon heeft het logo ”opgefrist” met een nieuw lettertype en een uitbreiding van de kleuren. Deze sluiten aan op de kleuren van het IJsselrijklogo dat daarmee een mooie verbinding vormt.
De drie nieuwe zitbankjes voor de school nodigen voorbijgangers uit om even plaats te nemen als ook bijvoorbeeld de overburen van verzorgingstehuis De Amandelboom. Daarmee onderhoudt de school al vijfentwintig jaar een warme band, hetgeen in deze kille coronatijd te meer welkom is.
„Een mooi voorbeeld dat het op school niet alleen draait om leren maar ook om met jong en oud verbinding te zoeken”, aldus Van der Sluis.

Vlaggenmasten

„Welk beeld straal jij uit in onze stad? vroeg Van der Poel aan de leerlingen.

Voor de school zijn er bomen verdwenen en die ruimte is opgevuld met vlaggenmasten. Harmanna van Rij, in 2019 aangetreden als nieuwe schooldirectrice, vertelde hoe dat idee ook vanuit de leerlingen is gekomen. Met vereende krachten werden, na onthulling van het logo, de vlaggenmasten opgericht. In oktober opende Ridder Dolf de nieuwe schoolbibliotheek als bekroning van de samenwerking met Bibliotheek Kampen, hetgeen nog na te lezen is op de website van De Brug.
Na de zomervakantie start De Fontein een christelijk integraal Kindcentrum met buitenschoolse opvang (BSO). Basisschool De Mirt was De Fontein hierin in oktober al voorgegaan. Tenslotte hoopt de School met de Bijbel aan de Wederiklaan ook nog een peuteropvang aan de BSO toe te voegen. Jong en oud blijven zo betrokken bij De Fontein.