Lesly Brons, Aleid Kanis en Bort Koelewijn
Lesly Brons, Aleid Kanis en Bort Koelewijn (foto: Maarten van Gemert)

Kamper juristen slaan vleugels uit met nieuwe vestiging in Zwolle

(door Maarten van Gemert)

KAMPEN – Het Kamper juridisch adviesbureau Meester en Meester slaat haar vleugels uit naar Zwolle. De twee jonge ondernemers, die het bureau nog geen anderhalf jaar geleden hebben opgezet, zijn nu ook een vestging in Zwolle begonnen. Mede namens zijn Zwolse collega, mocht burgemeester Bort Koelewijn met een enorme schaar een lint doorknippen als de bekende openingshandeling.

Binnen het bedrijvenconcept van DDF People aan de Europa-Allee besloten Aleid Kanis en Lesley Brons medio 2019 hun bureau op te richten "dat eerlijke en transparant juridisch- en veiligheidsadvies biedt".

Beide Kampenaren zijn meester in de rechten dus ”waarom moeilijk doen over een naam als Meester en Meester voor de hand ligt?”, merkte Lesley Brons bij de opening met een knipoog op.


Opening

In de korte tijd dat het juridisch adviesbureau bestaat, hebben beide juridische ondernemers al een groot team om zich heen gevormd. Onder toeziend oog van die andere meesters, consultants en partners, nam Koelewijn de grote schaar ter hand. Burgemeester Snijders is herstellende van een zeker rondwarend virus. Koelewijn verving hem en drukte daarmee tegelijk de band uit tussen Zwolle en Kampen.
Aleid Kanis is officier van dienst bij de Kamper brandweer en tevens de persoonlijk veiligheidsadviseur van Koelewijn. Samen met Brons heeft hij afgelopen jaar al diverse particulieren, bedrijven en de overheid mogen adviseren en bijgestaan bij complexe juridische- en veiligheidsproblemen.

Toegankelijk

Vanuit de praktijk ervaarden de beide jonge ondernemers dat het recht vaak niet voor iedereen toegankelijk is. Naast de commerciële doelstellingen verleent Meester en Meester juridische hulp aan diegene voor wie het recht niet toegankelijk is of niet over de financiële middelen beschikt om juridische hulp in te schakelen. Dat proberen ze zeker met vijf zaken per jaar te doen.