Bijen druk aan het werk in het groen van de Belter Bongerd
Bijen druk aan het werk in het groen van de Belter Bongerd (foto: Maarten van Gemert)

Bijen verhuizen voor sanering Greenter Bongerd

(door Maarten van Gemert)

KAMPEN – Duizenden bewoners van de Greenter Bongerd moeten tijdelijk verhuizen. Duizenden bijen wel te verstaan. De Bijenvereniging Kampen e.o. moet plaats maken voor een bodemsanering. Wanneer die voltooid is en het gebied opnieuw ingericht, kunnen de bijen en hun kasten terugkeren. Materiaal en hulp zijn welkom want het aantal leden van de vereniging is een fractie van het aantal bijen.

De Brunneper Bongerd wordt doorsneden door de Beltweg en valt uiteen in de Greenter Bongerd en de Belter Bongerd. Dit laatste gebied is de afgelopen jaren heringericht middels de realisatie van De Groene Brunneper (het Brunneper Voedselpark). De Belter Bongerd wacht nog op herinrichting. Hiervoor moet eerst de bodem gesaneerd worden, door vroegere industrie vervuild.

Planning

In goed overleg met de gemeente heeft de bijenvereniging een herinrichtingsplan opgesteld. Daaraan wordt nu de laatste hand gelegd. In het definitieve ontwerp wordt duidelijk hoe de sanering wordt uitgevoerd. In juli wordt begonnen met het afbreken van de schuren en worden de bijenkasten verplaatst. Na de bouwvak wordt in augustus begonnen met de sanering door het aanbrengen van een halve meter zand. Afgraven is geen optie, vertelt voorzitter Jacko Westendorp.
Naast de bebouwing moet alle vegetatie verdwijnen. Dit biedt de kans om bijenvriendelijke vegetatie terug te planten, zoals esdoorn, linde, sleedoorn, meidoorn en wilg voor de grijze zandbij en de hommel. De bijenvereniging heeft ook meegedacht over de herinrichting van de Noordweg met nieuwe groenstroken.
Secretaris Marijn Uitslag hoopt in maart/april weer alles op te kunnen bouwen met leden van de verenging en vrijwilligers. In de tussentijd worden de bijenkasten aan de Buitendijksweg gestald. De kasten moeten minimaal vier kilometer verderop komen om de bijen niet terug te doen vliegen naar de Greenter Bongerd. „De nieuwe locatie leren de bijen door in steeds groter wordende cirkels rondom de bijenkorven te vliegen”, weet Westendorp te vertellen als één van de vele interessante anekdotes over bijen.

Insectenbreed

„Van wespen kun je last hebben, bijen komen niet op een barbecue af.” (Jacko Westendorp)

In tegenstelling tot bijen, die maar negen weken oud worden, is Bijenvereniging Kampen e.o. al een eeuw oud. De jubileumviering is uit- maar niet afgesteld. De bij speelt een belangrijke rol in de natuur en de biodiversiteit en daarom zet de vereniging zich in voor de kleine doch noeste werkers. De vereniging telt zo’n veertig leden en heeft in de bongerd zo’n vijftien kasten staan met ieder zo’n vijftigduizend bijen. Behalve de honingbij richt ze zich ook op bijvoorbeeld de solitaire bij, vlinders en kevers. Kortom, insectenbreed.
De verhuizing en wederopbouw kost veel tijd en materiaal waarvoor de bijenvereniging op zoek is naar menskracht en Kamper ondernemers voor sponsoring. Dat kan op het conto geschreven worden van MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen). MBI Beton is bereid gevonden om klimaatadaptieve bestrating te leveren voor het nieuwe pad in de bijentuin. De gemeente legt de straat aan tot het hek. Als laatste vraagt Westendorp aandacht voor de Landelijke Imkerijdagen op 10 juli. Op meerdere manieren kan men dan kennismaken met het bijenleven in de bijentuin aan de Greenterweg, bij Bouwbedrijf Selles aan de Trekvaart en bij Steege’s Erf aan de Zwartendijk 3. Daarna verplaatst het zoemen in Kampen zich voor een half jaar.