Afbeelding
Foto: Amy de Vries.

Zorgen over privacyverlies door camera’s volgens gemeente niet nodig: 'Alles blijft anoniem'

(door Nick de Vries)

KAMPEN - Wie of wat wordt daar in de gaten gehouden? Twee Kampenaren voelden zich bekeken toen zij vorige week over de Noordweg en Flevoweg reden en de nieuwe camera’s van de gemeente zagen hangen. Los van elkaar namen ze contact op met De Brug. “Ik beschouw dit als een inbreuk op de privacy en vrijheid. Mag dit zomaar?” Volgens de gemeente zijn zorgen niet nodig: de gegevens van de camera’s worden vrijwel direct geanonimiseerd.

De camera's zijn opgehangen om het bezorgende verkeer in de binnenstad in kaart te brengen. De gegevens worden gebruikt voor een mobiliteitsplan. Dat laat de gemeente weten. Zij meldde dat ook al in maart van dit jaar via een persbericht. De camera's leggen geen beelden vast, maar kentekens. Een verkeerskundig adviesbureau combineert deze informatie met gegevens van de Rijksdienst voor het wegverkeer en ontvangt geanonimiseerde gegevens over het aantal voertuigen, het type en de plek waar ze de stad in en uit rijden.
Voor het onderzoek worden ANPR-camera's gebruikt (Automatic Number Plate Recognition) die inmiddels al op veel plaatsen in het land hangen, vooral bij snelwegen. In 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel dat toestemming gaf om kentekens vast te leggen. Deze mogen maximaal vier weken bewaard blijven. De politie kan deze gebruiken om verdachten op te sporen. De kentekens worden automatisch vergeleken met bekende kentekens uit een database en als er een match is, krijgt de politie een seintje. De camera's worden verder ook gebruikt door de belastingdienst. Die hiermee jaagt op automobilisten die frauderen met de motorrijtuigenbelasting. Tot slot worden de gegevens gebruikt om verkeersstromen in kaart te brengen.

De Raad van State stelde destijds dat bij de doeltreffendheid van ANPR vraagtekens gezet kunnen worden. De Autoriteit Persoonsgegevens oordeelde in 2011 dat onvoldoende is aangetoond dat de camera's nodig zijn. Zij vindt dat er een hooiberg van gegevens gecreëerd wordt van niet-verdachte personen. Dat is volgens de autoriteit alleen te rechtvaardigen als de politie een heel specifiek doel heeft met de beelden.
Volgens het college hoeven Kampenaren zich geen zorgen te maken dat bovengenoemde instanties ook gebruik van de gegevens mogen maken. De ANPR-camera's in Kampen worden enkel en alleen gebruikt om de verkeersstromen in kaart te brengen. De gemeente krijgt inzicht in het aantal voertuigen en het soort voertuig, verder niets. Daarnaast is samen met de gegevensbeheerder Functionaris Gegevensbescherming in kaart gebracht of anonimiteit van automobilisten voldoende gegarandeerd is en dit is volgens de functionaris het geval. "De persoonsgegevens worden vroegtijdig geanonimiseerd, waardoor deze niet te herleiden zijn tot een specifiek voertuigenkenteken en persoon. Het minimale aan gegevens wordt gebruikt voor het doel.”
De totale kosten voor levering en installatie van de ANPR-camera's, het beheer, verbinding en uitwerking van de halfjaarlijkse rapportages zijn 49.950 euro. De kosten worden gedekt vanuit een rijksbijdrage Slimme, Duurzame en Veilige Logistiek en de resterende 7.950 euro komt uit het budget van de gemeente voor het Verkeers Circulatieplan.