Esther de Ruiter en Mariëtte Heikoop
Esther de Ruiter en Mariëtte Heikoop (foto: Maarten van Gemert)

Wandel eens met een vluchteling of bid voor ze vragen WijZ en Stichting Gave aan Kampenaren

(door Maarten van Gemert)

KAMPEN – „Maak een wandeling met een vluchteling” of „Bid mee voor vluchtelingen”. Die oproep deden Vluchtelingenwerk en Stichting Gave voor Wereldvluchtelingendag 2021, afgelopen zondag 20 juni, en deze week. In Kampen komen de initiatiefnemers samen in actie tijdens de Vluchtelingengebedsweek onder het thema: Ontmoet.

Esther van den Houten-de Ruiter werkt bij Vluchtelingenwerk dat in Kampen is opgegaan in WijZ Welzijn. Mariëtte Heikoop zet zich via Stichting Gave in voor vluchtelingen om hen ”gezien en geliefd” te maken, zoals de missie van de landelijke stichting luidt. Dit jaar besloten ze samen op te trekken. In de kerken van de Protestantse Gemeente Kampen gaven de Vluchtelingengebedsweek aandacht maar ook daarbuiten wordt iedereen opgeroepen om eens een ’Kamper ommetje’ te maken met een statushouder.

Ontmoeting

Voor Mariëtte ligt de focus op ”elkaar ontmoeten in gebed”. Esther brengt Kampenaren in contact met vluchtelingen om elkaar tijdens een wandeling te ontmoeten. Beide dames kennen elkaar uit de kerk en werken vaker samen.
Op de website van Stichting Gave kan iedereen een gebedsboekje bestellen of zich aanmelden voor de gebedsmail. Voor een wandeling kan men zich telefonisch en via Whatsapp aanmelden bij Esther op telefoonnummer 06-12215158. Zij hoopt ook mensen buiten de kerken te bereiken. Ontmoeting en contact kan veel betekenen voor iemand die huis en haard heeft moeten verlaten.

Kamper ommetje

„Een week lang dagelijkse ontmoeting met God en medemens maakt je vrolijk. (Heikoop)

WijZ Kampen en Taalpunt Bibliotheek hadden begin 2020 het 'Kamper Ommetje' opgezet toen het Praatcafé dicht moest. Deze week vestigen ze daarop nogmaals de aandacht. Kampenaren die het leuk vinden om anderen te ontmoeten en om met nieuwkomers in Kampen tijdens een wandeling Nederlands te oefenen, worden uitgenodigd om zich aan te melden voor een gezellig praatje en een frisse neus. Taalvaardigheid is een belangrijk goed evenals sociale netwerken wanneer er bijvoorbeeld iets gebeurt.

Vluchtelingengebedsweek

Voor vluchtelingen geldt nog sterker dat zij contact en ontmoeting missen dan iedereen al heeft ervaren in het voorbije coronajaar. Stichting Gave vraagt om het verschil te maken voor jezelf en voor anderen door deze week dagelijks voor vluchtelingen te bidden.
Van 20 tot en met 26 juni wordt de Vluchtelingengebedsweek gehouden rondom het thema ’Ontmoet’. Een week lang meeleven met vluchtelingen door te bidden voor hun persoonlijke gebedspunten. ”Een week lang elke dag een ontmoeting met God en een medemens: daar word je vrolijk van”, aldus de stichting en Mariëtte Heikoop. Op de website www.gave.nl staat een gebedsboekje en de dagelijkse gebedsmail.