KAMPEN - In de Buitenkerk werd zondag Palmpasen gevierd. Op deze dag wordt de intocht van Christus in Jeruzalem gevierd. De kinderen liepen door de kerk met Palmpasenstokken. Een Palmpasenstok is een kruis met daaraan buxustakjes, die symbool staan voor de palmtakken waarmee Jezus werd toegejuicht. Ook zit op het kruis een broodhaantje. Het brood herinnert aan het Laatste Avondmaal en De Haan aan de voorspelling dat Petrus Jezus zou verloochenen voordat de haan driemaal gekraaid had.
KAMPEN - In de Buitenkerk werd zondag Palmpasen gevierd. Op deze dag wordt de intocht van Christus in Jeruzalem gevierd. De kinderen liepen door de kerk met Palmpasenstokken. Een Palmpasenstok is een kruis met daaraan buxustakjes, die symbool staan voor de palmtakken waarmee Jezus werd toegejuicht. Ook zit op het kruis een broodhaantje. Het brood herinnert aan het Laatste Avondmaal en De Haan aan de voorspelling dat Petrus Jezus zou verloochenen voordat de haan driemaal gekraaid had. Foto Tennekes

Kinderen vieren Palmpasen in Buitenkerk