De Zwijsenschool.
De Zwijsenschool. Foto: Nick de Vries

Corona houdt huis op basisscholen,
maar de situatie blijft werkbaar

(door Leo Polhuijs)
KAMPEN – Het is minder in het zicht, maar het coronavirus gaat nog altijd rond. Vooral op Kamper basisscholen is dat merkbaar. De Brug merkte dat sommige activiteiten werden afgelast, omdat er te weinig leerlingen op school zouden zijn, en deed hierop een rondje langs de scholen.

Directeur Cora van Unen van Openbare Jenaplanschool Het Scala vertelt dat momenteel vooral de jongste kinderen corona hebben. "Soms al voor de tweede of derde keer. Als een kind besmet is, hoeft niet meer zoals vroeger de hele klas in quarantaine. Alleen het kind zelf blijft dan thuis. Broertjes en zusjes kunnen wel naar school maar als ze klachten hebben, adviseren we de ouders om hen ook thuis te houden. Ik schat dat op dit moment ongeveer vijf procent van onze 260 leerlingen thuis zit. In de bovenbouw gaat het slechts om enkele leerlingen." De directeur en haar team zitten nog met een ander probleem: griep. ‘'Een aantal leerkrachten zit ziek thuis en vervanging is er niet. De invalpool is leeg. Vandaag bijvoorbeeld zitten er twee groepen thuis, omdat er domweg geen onderwijzend personeel voorhanden is."
Directeur Saskia Houwing van de Openbare Engelenbergschool (Daltononderwijs) vertelt dat corona ook nog steeds op ‘'haar'' school aanwezig is, maar cijfers houdt ze niet bij. "We hebben wel een aantal zieke leerlingen maar niet bekend is of zij thuiszitten vanwege corona. Ouders zijn niet verplicht dat te melden en ook niet om de kinderen te laten testen. Het kan dus ook een gewoon griepje zijn. Als leerlingen een week niet op school komen, is dat niet zo erg. Maar als ze een paar keer achter elkaar uitvallen of langere tijd afwezig zijn, kunnen ze leerachterstanden oplopen. Het is lastig om die in te halen. Het gaat trouwens niet alleen om leerachterstanden, de kinderen gaan op sociaal-emotioneel niveau ook achterlopen als ze hun klasgenoten een tijd niet zien."
Melissa van de Hoek is intern begeleider en leerkracht van groep 3 op De CBS De Ontdekking. "Ik schat dat ongeveer tien tot vijftien leerlingen thuiszitten, op een totaal van honderd twintig kinderen. Een aantal moest eerder al thuisblijven door corona, een deel van deze kinderen had ook andere ziektes onder de leden. Het aantal coronagevallen neemt overigens wel af. Het vervelende is dat leerlingen die regelmatig thuis moesten blijven, leerachterstanden oplopen. De kloof met andere leerlingen wordt steeds groter. We kunnen wel iets doen door online thuisonderwijs te geven, maar dit valt praktisch gezien niet gelijktijdig te combineren met het reguliere onderwijs." Ook op De Ontdekking hebben leerkrachten thuisgezeten met griep.
Interim directeur Marleen Aalberts van de Mgr. Zwijsenschool: "De situatie is lang niet meer zo heftig als in de periode tussen Kerst en de voorjaarsvakantie. Toen waren er echt veel zieken. Ondanks het feit dat het aantal besmette kinderen flink is gedaald, veroorzaakt het coronavirus nog altijd onrust. Van zieke kinderen is het vaak lastig vast te stellen of ze thuisblijven door corona of door griep. Ouders hoeven niet te melden wat er aan de hand is. Het is ook hun eigen verantwoordelijkheid om hun kinderen thuis te houden bij klachten. Wat dat betreft begint corona steeds meer te lijken op griep: bij klachten ga je niet naar school." Ook op de Mgr. Zwijsenschool zorgen zieke leerkrachten voor gepuzzele. Mevrouw Aalberts: "Ondanks alles lukt het tot nu toe nog steeds om mensen voor de klas te krijgen, maar het is wel een uitdaging."