Afbeelding
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Jan Marskamp van de CDA-fractie.

Raadspraat CDA: De lokale gevolgen van corona

· leestijd 2 minuten Algemeen

Inmiddels houdt het coronavirus ons land al meerdere weken in zijn greep. Het is een moeilijke tijd. We willen graag onze bewondering uitspreken voor al die mensen, die zich inzetten om de samenleving draaiende te houden. Daarbij denken we onder andere aan hen die werkzaam zijn in de zorg of een ander (vitaal) beroep uitoefenen. Voor ouders die plots moeten thuiswerken en daarnaast hun kinderen bij thuisonderwijs moeten ondersteunen, is dit ook een intensieve tijd. We denken ook aan ouderen, die geen bezoek meer mogen ontvangen en alleen of samen thuis of in een verzorgingstehuis zijn. We spreken daarnaast onze waardering uit voor alle vrijwilligers die boodschappen doen voor anderen, de hond uitlaten of zich op een andere manier voor de naaste inzetten.

Ons sociale leven ligt door de coronaproblematiek volledig plat. Dat betekent geen sportactiviteiten, geen culturele activiteiten en geen activiteiten in de dorpshuizen en wijkcentra. Al die vrijwilligers die zich normaliter inzetten om alle verenigingen draaiende te houden, kunnen (hopelijk even) niets doen voor hun sportclub of culturele vereniging. Besturen maken zich terecht zorgen over de financiële situatie. Entreegelden voor wedstrijden en uitvoeringen vallen weg, er zijn geen kantine- inkomsten en er kunnen geen acties gehouden worden om de clubkas te spekken.

Daarnaast zullen er zorgen zijn over de contributie bij besturen en individuele leden. De clubs en verenigingen komen voor lastige keuzes te staan. Het CDA hoopt dat leden trouw blijven aan hun vereniging en ook in deze moeilijke tijd samen de schouders eronder blijven zetten. NOC*NSF heeft aan de verschillende sportbonden geadviseerd om vooralsnog wel de contributie te blijven innen. De gemeente Kampen sluit zich bij dit advies aan, omdat veel kosten bij sportverenigingen ook doorlopen. De Sportraad heeft besloten dit jaar geen contributie te innen om toch de verenigingen enigszins tegemoet te komen.

Het CDA is blij dat het kabinet er niet alleen van alles aan doet om bedrijven, werknemers en zzp’ers te steunen, maar ook een bedrag van € 4.000,- per (sport)vereniging beschikbaar stelt. Waarschijnlijk kunnen dorpshuizen en wijkcentra ook onder deze regeling vallen. Er zijn voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen. De gemeente Kampen heeft bekendgemaakt, dat er geen huur wordt geheven bij binnensportaccommodaties van de gemeente zolang de accommodaties gesloten blijven. Ten aanzien van de buitensportaccommodaties zal er achteraf naar gekeken worden. Koepel NOC*NSF stelt 5 miljoen euro beschikbaar om nood bij bonden en verenigingen te lenigen.

We mogen geen handen schudden, maar we kunnen ze wel vouwen voor iedereen die getroffen is door het virus en voor allen die behulpzaam zijn. Goede Vrijdag en Pasen zijn aanstaande. Velen gedenken dat de Heer en Heiland is gestorven aan het kruis op Golgotha, maar ook dat Hij na drie dagen is opgestaan uit de dood. We kunnen geen kerkdiensten bijwonen, maar we zijn wel vanuit onze eigen woonkamer aan onze kerkelijke gemeente verbonden. Laten we uit Christus’ overwinning kracht putten om verder te gaan en samen hopen op een betere wereld zonder coronavirus.