Afbeelding
Eigen foto

D66 Kampen: ‘Maak einde aan gedoe rond Lelystad Airport’

· leestijd 1 minuut Algemeen

KAMPEN - Raoul Boucke, lid van de Tweede Kamer voor D66, was donderdag op werkbezoek in Kampen. Boucke is woordvoerder luchtvaart van de Kamerfractie en was in Kampen om zich te laten bijpraten over de gevolgen van Lelystad Airport voor de gemeente.

Steffen Hofstra - vice-voorzitter van SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen) en tevens voorzitter van de gezamenlijke Kamper dorpsverenigingen- vertelde over laagvliegroutes boven Wilsum en Zalk en de nieuwe woonwijken in Kampen. Hofstra heeft grote zorgen over de gevolgen voor de leefbaarheid en het unieke open landschap.

D66-fractievoorzitter in de Kamper gemeenteraad, Gerben Wijnja: “We hebben Raoul Boucke meegenomen naar de Scheeresluis bij het Reevediep. Want hier kun je heel goed zien wat Lelystad Airport voor onze gemeente zou gaan betekenen. Hier zouden dan de vliegtuigen laag overkomen. Over Zalk en Wilsum en precies over het nieuw te bouwen dorp Reeve en het gebied rond de wijk Onderdijks. We hebben in onze gemeente veel nieuwe woningen nodig. En dit is nu net het gebied waar we die woningen willen bouwen. De laagvliegroutes van Lelystad Airport mogen geen obstakel vormen voor die woningbouw of de leefbaarheid in Kampen. Het is belangrijk dat de politiek in Den Haag weet wat de laagvliegroutes van Lelystad gaan betekenen voor de huidige en toekomstige bewoners van dit gebied..”

Boucke begrijpt die zorg heel goed: “Ik vind dat de laagvliegroutes moeten zijn opgelost voordat Lelystad Airport open kan.”

Al jaren is er gedoe rond de opening van Lelystad Airport. Recent maakte de minister bekend dat een besluit over opening voor de zoveelste keer is uitgesteld. Nu vanwege het ontbreken van deugdelijke stikstofberekening voor een Natuurvergunning.. Het openbaar ministerie maakte zelfs bekend strafrechtelijk onderzoek te gaan doen of er door het ministerie met cijfers is gesjoemeld.

“We hebben Raoul Boucke op het hart gedrukt hoe belangrijk het is dat de informatie klopt en besluitvorming transparant is. Als ik nu zie dat er geen oplossing is voor de laagvliegroutes en kijk naar het probleem van de stikstofvervuiling, dan kan ik me niet voorstellen dat Lelystad Airport opengaat.” aldus Wijnja.