Afbeelding
(foto: Maarten van Gemert): Woning aan de Eenvoudstraat met de kenmerkende lateien boven deur en raam

Cultuurhistorische route zet Brunnepe op de kaart

· leestijd 1 minuut Algemeen

(door Maarten van Gemert)
In de voormalige fabriekshal en directiewoning van de BK-fabrieken heeft Geraart Westerink zijn cultuurhistorische route door Brunnepe gepresenteerd. Rudi Meijerink, directielid van Tamek, ontving alle gasten in het historische pand waarin Tamek, na de restauratie in 2008, haar intrek heeft genomen. Het eerste exemplaar van de route werd woensdag 30 maart overhandigd aan Martin Ekker, wethouder Monumentenzorg. Aan de hand van een aantal mooie of markante plekken wordt de geschiedenis van Brunnepe verteld.

Ofschoon in Kampen de monumentale binnenstad doorgaans in de schijnwerpers staat, kent ook het aangrenzende stadsdeel Brunnepe een rijke geschiedenis. Totdat de stadsmuren geslecht mochten worden van koning Willem III, was Brunnepe een eigen dorp. Haar geschiedenis voert zelfs verder terug dan Kampen. Daar is echter weinig van overgebleven, wat meester Jac in aflevering 2 van zijn serie ’Van de hak op de tak’ toelicht. Niettemin weet Geraart Westerink veel bijzonders aan te wijzen die een boeiende wandeling of fietstocht opleveren langs 27 punten die anders onbekend waren gebleven. De objecten zijn in willekeurige volgorde te bezoeken. In de directiewoning en een klein deel van fabriekshal F12 heeft accountantskantoor Tamek een permanente expositie ingericht die tijdens kantoortijden gratis te bezichtigen is.

Het eerste routepunt is het Schokkermonument aan de Buitenkade, ver weg van de hoek in Brunnepe waar de Schokkers destijds onderdak vonden. Langs de Koggewerf en de vroegere directiewoning van de gasfabriek voert de route naar het Berkterrein waar de directie- en portierswoning van voorheen nog herinneren aan de BK-fabrieken. De behoefte aan huizen voor de arbeiders resulteerde samen met de Woningwet uit 1901 in de sierlijke Spaarbankstraat en de Eenvoudstraat met haar typische lateien. Na Noorderkerk, Begijnekwartier, Vischrookerij, Westerkerk, Oranjewijk en tussenliggende straten (in de Brunneper polder!) gaat de route langs grensgebieden als Hanzewijk, Haatland en Greente waardoor de route in feite een groot gedeelte van Kampen Noord beslaat.

Geraart Westerink leidt de cultuurhistorische route in met een algemene schets van de geschiedenis en ontwikkeling van Brunnepe. Westerink schrijft al jaren voor de Kamper Almanak en maakt sinds 2006 deel uit van de Almanakredactie. Elk object op de route wordt kort beschreven in het boekje dat verkrijgbaar is bij het Stedelijk Museum en boekhandel Plantage Bos. Met soms verrassende details geeft de route een goed beeld van Brunnepe, de wijk waarover treffend opgemerkt wordt dat zij ”in de Middeleeuwen viel onder de Kamper rechtspraak maar een relatief autonoom karakter had. Die zelfstandige positie is tot op heden merkbaar.”