Hanjo laat stagiaire Tjeerd (toegepaste biologie) het gebied zijn dat ze zijn kwijtgeraakt aan het zwembad.
Hanjo laat stagiaire Tjeerd (toegepaste biologie) het gebied zijn dat ze zijn kwijtgeraakt aan het zwembad. Nick de Vries.

Hanjo IJkhout wil voedselbos in 'achtertuin van Kampenaren'

· leestijd 2 minuten Algemeen

(door Nick de Vries)

KAMPEN - Waar nu nog volop gezwommen wordt, verrijst, als het aan Hanjo IJkhout van kinderboerderij Cantecleer ligt, binnenkort een welig tierend voedselbos. Onder het motto 'geef het park terug aan de natuur', wil hij de plek van het oude zwembad de Steur, na de sloop, helemaal integreren in de landschapsstijl van het het stadspark.

Terwijl op de achtergrond enthousiast gejoel klinkt van schoolkinderen die genieten op z’n kinderboerderij, staat IJkhout gebogen over enkele schetsen van het toekomstige voedselbos. Hij ziet het levendig voor zich. Een glooiend landschap. Kinderen spelen verstoppertje, ouders kletsen in de schaduw van een fruitboom. Ondertussen plukken schoolkinderen handjes bramen.

Een idylisch beeld, maar wat is een voedselbos precies? "Een voedselbos is een door mensen gemaakte plantengemeenschap met veel eetbare soorten. In een volgroeid voedselbos vindt een hoge productie plaats van hout, blad en voedsel in de vorm van onder andere vruchten en noten. Deze productie komt tot stand zonder het toevoegen van bestrijdingsmiddelen."

Hanjo gaat het idee woensdag presenteren tijdens de Coöperatie avond Stadspark Kampen. Alle partijen uit het groene hart, komen dan bijeen om te bespreken welke invulling de plek van het oude zwembad moet krijgen. Door samen op te treden hopen de partijen sterk te staan in de onderhandelingen met de gemeente die uiteindelijk beslist wat er met de grond gaat gebeuren.

Engelse stijl

"Ik heb m’n plannen al aan verschillende partijen gepresenteerd en de reacties zijn veelal positief", vertelt Hanjo. "Ik denk ook dat het precies past binnen de toekomstvisie voor het gebied. Overal lees je dat het park vooral groen moet blijven. Dit plan sluit daar perfect bij aan. Bovendien respecteert mijn idee de originele opzet van de beroemde landschapsarchitecten Zocher en Springer die het park ontwierpen in de engelse stijl. Als je op die plek een evenemententerrein creëert of bijvoorbeeld een skatepark, zoals ik ook al gehoord heb, doet dat afbreuk aan het ontwerp van het park." Dat wil niet zeggen dat Hanjo geen ruimte ziet voor evenementen op die locatie. Bij de engelse stijl past volgens hem juist dat de evenementen verrassend geïntegreerd zijn in de natuur.

Begrazingsweide

Bij de komst van het nieuwe zwembad zijn twee eeuwenoude begrazingsweides van de kinderboerderij verloren gegaan. Daarom denkt Hanjo dat het ook eerlijk zou zijn als ze daarvoor iets terug zouden krijgen. "Wethouder Treep heeft destijds toegezegd dat we stukken land terug zouden krijgen, als het oude zwembad gesloopt werd."

In de plannen voor het voedselbos is daarom ook ruimte ingetekend voor een nieuwe begrazingsweide. Deze weide heeft ook een educatieve functie. "We zijn het contact met de Kamper traditie van de landbouw behoorlijk verloren. De nu verdwenen weides, waren nog van voor de verkaveling. Een stukje natuur waar koeien gewoon onder een boom konden staan om te schuilen voor de zon. Ik wil dit herstellen, zodat kinderen kunnen zien hoe vroeger landbouw bedreven werd. Veel meer in harmonie met de natuur. Met poeltjes, historische hagen en schaduwplekken voor de grazers."

De voordelen van het voedselbos zijn volgens Hanjo legio. Hij ziet kansen voor het toerisme, voor educatie van schoolkinderen en denkt zelfs dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt er aan het werk kunnen. Bovenal is het stadspark voor hem een plek voor de inwoners van Kampen. "Kampen is een prachtige stad, maar in de binnenstad is maar weinig groen. Bijna alles is versteend. Veel huizen hebben geen tuin, denk hierbij ook aan de Wortmanflatten. Voor veel mensen is het stadspark eigenlijk hun achtertuin, en zou het dan niet mooi zijn als we die achtertuin konden verfraaien?"