Afbeelding
Nick de Vries.

'Huis-aan-huisbladen cruciaal voor lokaal nieuws'

Algemeen

KAMPEN - De burger prefereert huis-aan-huisbladen voor lokaal nieuws. Wanneer het hem of haar wordt aangeboden is men best bereid dat nieuws te lezen, maar men is veel minder bereid om zelf op zoek te gaan naar informatie. De groep actieve, betrokken burgers is klein. Deze conclusie wordt getrokken in het rapport Kennis van en interesse in het lokale bestuur onder redactie van de Stichting Kiezers Onderzoek Nederland.

Lokaal nieuws wordt vaak gelezen en men is bereid om deel te nemen aan discussies over lokale onderwerpen. Het is niet vanzelfsprekend dat burgers geïnteresseerd zijn in en op de hoogte zijn van de grote veranderingen die de gemeente ondergaat. Slechts vijf procent van de onderzochte burgers volgen lokale politici op sociale media. Mogelijke oorzaak is dat de kwaliteit van het aangeboden nieuws in vele gevallen zeer laag is. Iets meer dan de helft van de ondervraagden weet correct te antwoorden op de vraag wie zijn/haar burgemeester is. Lokale kranten worden geraadpleegd voor de lokale feiten.