Afbeelding

Verleden in Pixels: Het Frans Walkate Archief te Kampen, sinds 2013 SNS Historisch Centrum

· leestijd 1 minuut Algemeen

Naast het Stadsarchief van Kampen is er het Frans Walkate Archief, gevestigd aan de Burgwal te Kampen. Het pand, van de vroegere Nutsspaarbank, stamt uit 1930 en is opgetrokken in de stijl van de Amsterdamse School. Ook het interieur stamt uit die tijd en is het waard om bijvoorbeeld tijdens een Open Monumentendag eens te gaan bekijken. U bent natuurlijk ook op woensdag- en donderdag van 14.00 – 17.00 uur welkom.

Het Frans Walkate Archief is genoemd naar de vroegere commissaris en directeur van de Nutsspaarbank, de heer Frans Walkate. In zijn vrije tijd was hij niet alleen vrijmetselaar bij de Kampense loge “Le Profond Silence” maar verzamelde ook, vanaf ongeveer 1920, van alles wat betrekking had op de geschiedenis van Kampen en omgeving. Na zijn overlijden, in 1943, heeft de Nutsspaarbank, de tegenwoordige SNS bank, de collectie in beheer genomen en verder uitgebreid. Zo is op het Walkate ook veel waardevolle informatie bewaard gebleven. Dit was niet alleen mogelijk door aankoop maar meer nog schenkingen die door de Kamper bevolking zijn gedaan.

Sinds 1928 bestaat er van het Walkate het initiatief tot het uitgeven van de Kamper Almanak. De oorsprong hiervan lag dus bij de Nutsspaarbank die haar klanten ter gelegenheid van de Wereldspaardag – doorgaans 31 oktober - dit aanbood. In eerste instantie bedoeld om de Kamper bevolking een ‘gids’ te geven met handige en dagelijkse informatie over hun stad, later steeds meer uitgegroeid tot het fenomeen van een cultuur historisch jaarboek.

Wilt of heeft u meer informatie dan kunt u reageren via ons e-mailadres info@stadsarchiefkampen.nl. Volg ons ook op twitter via @SAKampen