De klokken van de Bovenkerk.
De klokken van de Bovenkerk.

Kamper klokken luiden voor actie Kerkbalans

Algemeen

KAMPEN - Klokken spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven. Dat gold vroeger ook voor luidklokken, die de bevolking op allerlei berichten attendeerden. Op zaterdag 21 januari gebeurt dat ook. Om 13.05 uur beginnen de klokken van de Bovenkerk, de Burgwalkerk, de Broederkerk, de Buitenkerk en de Westerkerk tot 13.20 uur te luiden. Daarmee wordt de start van de actie Kerkbalans aangekondigd.

Een belangrijk moment voor onder andere de PKN en de Rooms-katholieke kerk, omdat bij de actie Kerkbalans aan de gemeenteleden een bijdrage gevraagd wordt om het werk in en door de kerken door te laten gaan.

De luiding in de toren van de Bovenkerk wordt verzorgd door het Kamper klokkenluidersgilde “Geert van Wou”. Het gilde wordt daarin bijgestaan door ds. G. de Fijter (oud preses van de PKN) en pastor H. Schoorlemmer (R.K. kerk). Het klokgelui vindt plaats in meer dan 100 Nederlandse gemeenten. Het thema van de actie is “Mijn kerk verbindt...”