Afbeelding

Hervormde scholen IJsselmuiden klaar voor eeuwfeest

· leestijd 3 minuten Algemeen

(door Niek Teune)

IJSSELMUIDEN – Al tijden hebben de leerlingen van de Eben-Haëzer, Rehoboth en Ichthus ernaartoe geleefd, maar donderdag 7 juni en vrijdag 8 juni is het dan eindelijk zover. Het honderdjarig bestaan van de Hervormde Schoolvereniging IJsselmuiden wordt dan uitgebreid gevierd door de kinderen van de drie hervormde basisscholen met allerlei activiteiten binnen en buiten de schoolmuren. Belangstellenden zijn hartelijk uitgenodigd om, nadat ze zich hebben aangemeld, donderdagavond de dankdienst bij te wonen in de Dorpskerk.

Het honderdjarig bestaan van een schoolvereniging is niet uniek. ‘’Er zijn schoolverenigingen die langer bestaan’’, zegt schoolleider van de Ichthus Gerrit ten Berge. ‘’Maar in de tijd van fusies en het moderne onderwijs, wordt het wel steeds zeldzamer dat het zo uitgebreid gevierd wordt.’’ ‘’Het is toch niet niks’’, vult leerkracht Jan-Kees Bezemer aan. ‘’Bovendien zijn wij geen onderdeel van een log apparaat als schoolvereniging. We zijn nog steeds redelijk onafhankelijk.’’

Geschiedenis

De geschiedenis van de Hervormde Schoolvereniging IJsselmuiden gaat terug naar de avond van Tweede Kerstdag 1917, wanneer een aantal mannen, allemaal lid van de Hervormde Gemeente IJsselmuiden-Grafhorst, bij elkaar komt in de Leerkamer naast de Dorpskerk. ‘’Het is geen toeval dat dit gebeurde op een van de weinige vrije dagen van dat jaar; het had alles te maken met de wijziging in de grondwet wat betreft het bijzonder onderwijs’’, zegt Ten Berge. ‘’Enorm veel haast had men niet met het oprichten van een hervormde school. De openbare school in IJsselmuiden was redelijk degelijk, dus het heeft nog tot 1922 geduurd voordat de Eben-Haëzer haar deuren aan de Dorpsweg opende’’, lacht Bezemer.

De Eben-Haëzer, in het begin nog ‘School met de Bijbel’, begon direct al met meer dan 150 leerlingen. De school aan de Dorpsweg moest later door de groei van IJsselmuiden noodgedwongen soms vijftig kinderen in een klas plaatsen. In de jaren ’60 kwam daarom de Rehoboth er als tweede school bij. In 1985 werd de jongste van de drie scholen opgericht. De Ichthus startte vanuit twee noodgebouwen vanwege de bouw van de woonwijken Losse Landen en Groenendael. ‘’Dat was ook het moment waarop aan elke (basis)school een kleuterschool van de schoolvereniging werd gekoppeld. Daarmee kwam er een einde aan de drie kleuterscholen Magnolia, Margriet en Violier’’, vertelt Bezemer.

Jubileumboek

De geschiedenis van de schoolvereniging, de bestuursleden, het personeel, maar vooral van de scholen is in het kader van het honderdjarig bestaan uitgebreid beschreven in een jubileumboek van ruim zeshonderd bladzijden. Bezemer en Ten Berge droegen allebei hun steentje bij aan het werk. ’’Het is een uniek en lijvig kijk- en leesboek met als titel ‘Leren aan de rivier’ geworden, waarin ook regelmatig de geschiedenis van het dorp IJsselmuiden aan de orde komt. Het staat stampvol met foto’s; al die dingen die iedereen in IJsselmuiden heeft meegemaakt, staan er allemaal in. Het is een feest van herkenning als je op één van de scholen hebt gezeten’’, vertelt Bezemer. Ten Berge heeft een verkorte versie van het jubileumboek gemaakt, met als titel ‘In vogelvlucht’. Alle gezinnen met schoolgaande kinderen krijgen daar een exemplaar van. Er zijn nog enkele boeken te koop. Geïnteresseerden kunnen bellen naar auteur Bertil Brink (038-3313323) of naar de Ichthusschool (038-3321111).

Activiteiten

Op de scholen vinden verschillende activiteiten plaats om het eeuwfeest te vieren. Op de Eben-Haëzer is in de gang een klaslokaal van vroeger nagebootst om het onderwijs van het verleden voor de kinderen tot leven te brengen. Ook op de Ichthus hebben ze dat geprobeerd. ‘’De allerjongsten van onze school zijn op de foto geweest als Ot en Sien. Verder wordt in alle groepen aandacht besteed aan het onderwijs van vroeger. Vooral de straffen van vroeger vinden de kinderen fascinerend’’, zegt leerkracht Anne Rieke Burgler. Vooral op 7 en 8 juni zal er volop over het thema gewerkt gaan worden. ‘’Op alle scholen komen dan opa’s en oma’s vertellen over vroeger, maar ook zijn er bijvoorbeeld een schoolontbijt, het spelen van oudhollandse spelletjes en een springkussenfestijn in de Oosterholthoeve in het programma opgenomen’’, zegt Burgler. ‘’Maar we denken ook aan onze medemensen, door een sponsoractie op touw te zetten voor Woord en Daad en World Servants.’’ ‘’Daarnaast hebben we een hele leuke kleurplaatactie. Op deze kleurplaat staan de drie scholen op verschillende momenten in de tijd weergegeven. De kinderen van alle scholen doen eraan mee. Voor de winnaar is er een hele leuke prijs’’, aldus Bezemer.

Kerkdiensten

Tijdens het eeuwfeest wordt ook tweemaal de kerk bezocht. ‘’Op donderdagmiddag gaan alle scholen naar De Hoeksteen, waar een speciale kinderdienst is met Marcel en Lydia Zimmer. Op donderdagavond zijn alle belangstellenden, oud-leerlingen, ouders, (oud)personeel en overige betrokkenen van harte welkom in de Dorpskerk voor het bijwonen van de dankdienst. In deze dankdienst zal dominee Lubbers een meditatief moment verzorgen. Daarnaast zal Gerrit (Ten Berge red.) de presentatie van het jubileumboek voor zijn rekening nemen’’, vertelt Burgler. Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor gezellig samenzijn in de Rehoboth onder het genot van een hapje en een drankje. Hier kan ook het boek opgehaald en eventueel betaald worden. Vanaf maandag 11 juni kan het jubileumboek in De Zaaier opgehaald worden. Zij die de dankdienst en de bijeenkomst nadien willen bijwonen, dienen zich op te geven via www.HOIJ.nl.