Afbeelding

E-meeting in Kamperveen

Algemeen

KAMPERVEEN - In het kerkje in Zuideinde wordt regelmatig een E-meeting gehouden. De E staat voor Everybody, dat wil zeggen dat de meeting voor iedereen is, al ligt het accent vooral op het bereiken en aanspreken van jongeren.

Een E-meeting is een andersoortige kerkdienst. Dat begint reeds met de opstelling in de kerk: geen lange rijen stoelen of banken, maar verschillende tafels met stoelen er omheen waardoor de bezoekers in een kring bij elkaar zitten. Op de tafel staat koffie, thee en fris.

In een kerkdienst is er vaak vooral sprake van ‘eenrichtingsverkeer’ waarbij de spreker zich richt tot de aanwezigen. In de E-meeting is er een wisselwerking tussen aanwezigen en de spreker. Zo is er het onderdeel ‘Heilige chaos’, waarbij de aanwezigen als ze dat willen zelf in actie komen.

Onder leiding van een band worden een aantal liederen gezongen. De liederen worden via de beamer vertoond op een scherm. Er is een uitleg over een Bijbelgedeelte en vaak is er naast de spreker ook nog iemand die een getuigenis van zijn of haar geloof aflegt.

Op zondag 1 september wordt er weer een E-meeting gehouden. Spreker is Aernout Kisteman uit Hardenberg. Muzikale medewerking komt van Johan Meijer uit Kampen. Aanvang 09.30 uur.