Rubriek Stedelijk Museum: 'Prudentia'

Cultuur

Op de zandstenen schouw in de Schepenzaal in het Stedelijk Museum Kampen, staan onder andere de zeven deugden uitgebeeld. Eén van die deugden is hier afgebeeld. Het betreft de deugd ?Prudentia', hetgeen vrij vertaald zoveel betekent als voorzichtigheid, verstandigheid, wijsheid. Prudentia is niet alleen door het naambordje boven haar hoofd als zodanig te herkennen, maar ook door de attributen die zij bij zich heeft. In haar linker hand houdt zij een slang vast, hetgeen refereert aan de bijbeltekst uit Mattheus (10:16): ?Ik zend u als schapen midden onder wolven; weest dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven'. In de rechter hand houdt Prudentia een spiegel vast, hetgeen slaat op zelfkennis: een verstandig mens weet zichzelf een spiegel voor te houden.OudheidBovenstaande wekt de schijn dat Prudentia alleen een christelijke deugd zou zijn, maar dat klopt niet. Prudentia werd al in de Klassieke Oudheid als een kardinale deugd beschouwd, samen met de deugden Justitia (rechtvaardigheid), Fortitudo (kracht - moed) en Temperantia (gematigdheid). Samen met de drie goddelijke deugden Fides (geloof), Spes (hoop) en Charitas (liefde) vormen zij de zeven deugden.Het beeld ?Prudentia', is te zien in de Schepenzaal in het Stedelijk Museum Kampen. Wieu het museum wil steunen, kan vriend worden via www.stedelijkmuseumkampen.nl.Foto: Detail van de schouw in de Schepenzaal. Colijn de Nole (? ? voor 1558), zandsteen, 1545. Collectie: Stedelijk Museum Kampen.