Waarderingskamer tevreden over vaststelling WOZ-waarden

· leestijd 1 minuut Partnerbijdrages

(door Nick de Vries)KAMPEN - De WOZ-waarden van woningen in de gemeente Kampen komen op een juiste manier tot stand. Dat stelt de Waarderingskamer die het toezicht houdt op de waardebepaling van onroerende zaken bij de gemeenten. De gemeente is verplicht om twee keer per jaar gegevens over de uitvoering van de Wet WOZ door de waarderingskamer te laten controleren. De Kamper burger zelf lijkt ook tevreden, gezien het lage aantal bezwaarschriften dat bij de gemeente binnenkomt. Slechts 0,7 procent van de aangeschreven woningbezitters tekende bezwaar aan. Landelijk gezien ligt dat percentage op 1,21 procent en in vergelijkbare gemeentes in de regio Oost ligt het op 1,22 procent. In totaal zijn er in Kampen 24.638 woningen aangeschreven. Tegen 173 objecten werd bezwaar aangetekend. Van deze bezwaren waren er op 10 juli al 131 afgedaan. Bij 55 objecten leidde dat tot een aanpassing van de waarde.Controle WaarderingskamerDe Waarderingskamer controleert de kwaliteit van de taxaties van de gemeente. Bij ongeveer 100 gemeenten per jaar doen zij dat met behulp van een bestandsonderzoek en een inspectie bij de gemeente. Bij de overige gemeenten doen zij dit op basis van ervaringen met de betrokken gemeenten en een vragenlijst. Dit laatste is in Kampen gebeurd. Het is voor de kamer belangrijk dat de gemeente goed rekening gehouden heeft met de onderlinge verschillen tussen woningen. Deze moeten tot uitdrukking komen in de taxatiewaarde.De Waarderingskamer had wel enige kritiek op de zogenoemde BAG-WOZ koppeling en de aansluiting op de Landelijke Voorziening WOZ. Deze koppeling noemde de kamer een aandachtspunt. Het achterblijven van de koppeling heeft geen negatieve gevolgen voor burgers.In 2014 moeten de gemeenten de BAG en de WOZ op elkaar aan laten sluiten. De BAG is de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, hierin staan de basisgegevens over alle gebouwen en adresseren in Nederland. De basisregistratie van de WOZ bevat informatie over de waarde van de grond en gebouwen op deze grond. Deze twee informatiebronnen moeten gekoppeld worden en aangesloten op de landelijke voorziening WOZ. Zo ontstaat één landelijk loket waar grote afnemers zoals het waterschap en de belastingdienst makkelijker toegang hebben tot alle gegevens.Redenen bezwaar WOZDe gemeente bepaalt de WOZ-waarde van woningen door per wijk te kijken naar karakteristieke panden en die te taxeren. De waarde van de overige panden van hetzelfde type wordt daarvan afgeleid. Het bepalen van de waarde gebeurt vooral op modelmatige wijze.Woningbezitters komen dikwijls in het verweer omdat de taxatie van hun woning hoger uitvalt dan de daadwerkelijke waarde. Dat kan voorkomen doordat de gemeente een referentiepand neemt dat niet te vergelijken is met het eigen pand. Wellicht doordat het pand in veel slechtere staat is, of doordat de locatie het pand minder verkoopbaar maakt, bijvoorbeeld omdat het naast een coffeeshop staat. In dat geval kan de eigenaar bezwaar maken.