Koggewerf krijgt voorkeur voor exposeren IJsselkogge

Partnerbijdrages

KAMPEN - Het college vindt de Koggewerf de meest voor de hand liggende locatie voor het exposeren van de Kogge die nu nog op de bodem van de IJssel ligt.Het college heeft onlangs kennis genomen van de tussenrapportage naar het conserveren en exposeren van de IJsselkogge. In het tussenrapport zijn vier varianten (met locatie) afgezet tegen verschillende criteria zoals de economische impact, bereikbaarheid, verwachte bezoekersaantallen en beschikbare ruimte. De locaties zijn: Koggewerf, Van Heutszkazerne, Buitenwacht en Groene hart.Momenteel wordt gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek waarin antwoord gegeven wordt op vragen als; welke investeringen zijn nodig, hoe ziet de exploitatie eruit, en meer. Het college wil in november een besluit nemen en dit in december aan de gemeenteraad voorleggen.